23. maj 2017

Åben rådgivning i nyt pilotprojekt hjælper børnefamilier

Åben rådgivning i nyt pilotprojekt hjælper børnefamilier

Konflikter mellem søskende. Skilsmisse. Mistrivsel i skolen. Stress og jag på vej ud af døren om morgenen. Alle familier med børn fra 6 til 15 år kan nu få hjælp til at løse problemer fra et nyt pilotprojekt, Åben Rådgivning.

Forældre har hidtil kunnet henvende sig hos socialrådgiverne i Frontteamet i Børn og Familie med alle typer af problemer. Mange gange må Frontteamet dog henvise dem til Familiecentret i Ringkøbing, for at få hjælp hos familiekonsulenterne, som ikke arbejder i Frontteamet.

For nogle forældre er en til to samtaler i Familiecentret nok til at løse problemerne, og derfor er tanken om Åben Rådgivning opstået. I Åben Rådgivning er der både en familiekonsulent og en socialrådgiver tilstede, og det er en stor fordel for familierne.

- Når vores to forskellige fagligheder arbejder sammen, kan vi bedre komme hele vejen rundt om den udfordring, familien har brug for hjælp til. En anden fordel er, den åbne rådgivning forventes at medføre mindre papirarbejde og dermed mere tid til borgerne, siger Margrethe Birkekær Christensen, der er udviklingskonsulent og teamkoordinator i Frontteamet.

Finder løsninger i samskabelse med familierne

- Alle forældre er ind imellem udfordrede, og ingen problemer er som udgangspunkt for små at henvende sig om. Alle forældre vil gerne understøtte sine børn, men mange har svært ved at finde ud af, hvordan de bedst gør det. Vores mål er at finde løsninger sammen med den enkelte familie, siger Margrethe Birkekær Christensen.

Børn og Familie håber, at tilbuddet kan medføre, at små problemer løses, inden de udvikler sig til store. Når pilotprojektet er slut, skal det evalueres – og hvis det viser sig, at det får den ønskede positive virkning, er ønsket, at vi fortsætter og kommer ud flere steder og kan udvides til at omfatte alle familier med børn fra 0-18 år.

- Projektet ligger helt i tråd med kommunens vision. Her er der i den grad tale om samskabelse med familierne og om at understøtte deres gode liv, siger Margrethe Birkekær Christensen.

13-15 årige kan selv henvende sig

De store børn fra 13-15 år kan også henvende sig alene uden forældrene, hvis de har brug for det.

- Vi håber, at kunne rådgive de store børn på samme måde som børnetelefonen – her kan de så også møde op og få hjælp ansigt til ansigt til alle slags bekymringer og problemer fx mobning i skolen eller udfordringer derhjemme.

- Vi vil gerne, at det skal være let for alle at henvende sig i Åben Rådgivning. Derfor foregår det i Skjern på biblioteket, i Ringkøbing hos Familiecentret og i Videbæk hos Frivilligvest.

FAKTA
I pilotprojektet Åben Rådgivning kan man få råd og vejledning om fx forældrerollen, familiedynamikker, kommunikation i familien, forældrekonflikter, trivselsvanskeligheder og skilsmisse.

Åben Rådgivning finder sted en gang om ugen, og det foregår på skift i Ringkøbing, Skjern og Videbæk om mandagen kl. 12.30 til kl. 17.30 fra den 15. maj og resten af 2017.

 Læs mere om Åben Rådgivning.

Billedtekst

Medarbejderne i Åben Rådgivning er fra venstre mod højre:

Maria Bukholt, familiekonsulent

Helena Rasmussen, socialrådgiver

Ellinor Pedersen, familiekonsulent

Lotte Olesen, børne- og ungesagsbehandler