2. maj 2023

Tilfredshed med ældreplejen undersøges

Tilfredshed med ældreplejen undersøges

Hvordan går det – og hvordan er det gået siden sidst? Det er de store spørgsmål, når kommunen på mandag spørger borgerne i hjemmeplejen og på ældrecentre, hvad de mener om den kommunale ældrepleje. Pårørende bliver også spurgt om deres oplevelse.

- Vi har selvfølgelig en god ide om niveauet af tilfredshed. Men vi vil gerne have en samlet og mere systematisk tilbagemelding fra borgerne, der er tilknyttet ældreplejen, så vi kan få et overordnet billede af tilfredsheden og hvordan det er gået, siden vi sidst spurgte, siger Anja Thoft Bach, fagchef for Sundhed og Omsorg.

- Borgernes svar må gerne inspirere til nye tanker om, hvor vi kan gøre det endnu bedre, for vi er interesserede i hele tiden at justere måden, vi gør tingene på, så vi gør det så godt, vi kan, inden for de givne rammer, fortsætter hun.

Undersøgelsen gennemføres af kommunens analyseafdeling i Viden og Strategi og er i store træk en gentagelse af en lignende undersøgelse i 2021. Både borgerne i hjemmeplejen og på ældrecentrene modtager spørgeskemaet på papir, hvor de i den første undersøgelse fik spørgeskemaet i e-Boks. I spørgeskemaerne er der også en separat side med invitation til pårørende, der med en QR-kode og et link fører til et digitalt spørgeskema for pårørende.

Svarfristen for undersøgelsen er d. 26. maj kl. 12.

Anja Thoft Bach opfordrer til, at pårørende vil være opmærksomme på undersøgelsen og eventuelt hjælpe den ældre med at besvare undersøgelsen, hvis der er behov for det.