8. maj 2023

Har du gode ideer til nyt landskabshotel på landbrugsejendom?

Foto fra Planafdelingen

Med en idéhøring giver Ringkøbing-Skjern Kommune frem til 31. maj alle interesserede muligheden for at komme med forslag til planlægningen af et naturnært landskabshotel syd for Hvide Sande. Samtidig inviteres interesserede til dialogmøde den 15. maj.

Ringkøbing-Skjern Kommune går nu i gang med at udarbejde plangrundlaget for et landskabshotel på adressen Sønder Klitvej 214, hvor der i dag er en landbrugsejendom.

Foreløbig er der udarbejdet et 10-siders idéoplæg, og på baggrund af det indkalder kommunens Planafdeling alle interesserede til at komme med ideer og forslag til planlægningen inden den 31. maj.

Idéoplægget kan læses her: 

Samtidig inviteres alle interesserede til dialogmøde på Hvide Sande Skole den 15. maj kl. 19.

På borgermødet informeres om planprocessen og ansøgeren vil fortælle om det koncept, de arbejder på. Herudover vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Deltagelse på borgermødet er ikke et alternativ til et skriftligt høringssvar.

Forslag og ideer

- Idéhøringen giver mulighed for at stille spørgsmål på et tidligt tidspunkt i planprocessen, ligesom man kan komme med idéer og forslag til planlægningen og til emner, som skal have særligt fokus i miljøvurderingen af plangrundlaget, siger arkitekt og planlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lisa Bruhn Petersen.

Hun understreger, at idehøringen er åben for alle kommentarer og tilføjer, at alle ideer og forslag, der fremsendes til kommunen i idéhørings-perioden, bliver gennemgået og vil indgå i det materiale, der danner grundlag for den politiske stillingtagen til den videre proces.

Træffes der efterfølgende politisk beslutning om et planforslag udsendes dette i 8 ugers offentlig høring, hvor det ligeledes vil være muligt at komme med bemærkninger til planforslaget.

Nye muligheder

Politikerne i kommunens Økonomiudvalg gav allerede sidste sommer grønt lys for den foreløbige planlægning af landskabshotellet. Projektet flugter nemlig med byrådets ønske om at udvikle helårsturismen og sikre en bredere vifte af overnatningsmuligheder for turister ved Vestkysten. I øjeblikket begrænser overnatningsmulighederne sig i langt overvejende grad til sommerhusleje på ugebasis.

Planområdet for landskabshotellet er beliggende syd for sommerhusområdet Nygård og strækker sig i et bælte fra klitterne i vest til Sønder Klitvej i øst på en ca. 31 hektar stor grund, hvoraf de 7,5 hektar forventes udlagt til byggeri og resten tænkes fastholdt som uberørt naturområde.

Ifølge den foreløbige beskrivelse af projektet vil landskabshotellet tage hensyn til kulturhistorien og bygge videre på de stedbundne kvaliteter.

- Vestkystruten går lige forbi – eller faktisk over grunden – og et landskabshotel vil give mulighed for, at både cykelturister og de efterhånden mange vandreturister kan tage en overnatning eller to i området og dermed mærke naturen uden alt for mange forstyrrelser, siger Lisa Bruhn Petersen.

Hun understreger, at der endnu ikke er konkrete, målfaste tegninger for hotellet på bordet.

 

Fakta:

Den kommende planproces for et landskabshotel på Sønder Klitvej 214 omfatter udarbejdelse af et kommuneplantillæg, en ny lokalplan og en miljøvurdering af plangrundlaget.

Borgermødet afholdes d. 15. maj kl. 19.00 på Hvide Sande Skole, Skolevej 2, 6960 Hvide Sande.

Af hensyn til forplejning er tilmelding til borgermødet nødvendig senest tirsdag d. 9. maj kl. 12.00. Send navn og antal deltagere på e-mail til lisa.petersen@rksk.dk

Læs mere om borgermødet her: 

Høringssvar vedr. det videre arbejde med kommuneplantillægget, lokalplanen og miljøvurderingen af plangrundlaget for landskabshotellet kan frem til onsdag den 31. maj indsendes som brev til Ringkøbing-Skjern Kommune, Land, By og Kultur, Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing eller som e-mail til: land.by.kultur@rksk.dk

Skriv venligst ”Ideer og forslag til Landskabshotel, Sønder Klitvej 214, att. Lisa Petersen” på kuverten eller i e-mailens emnefelt.

Alle ideer og forslag, der fremsendes til kommunen i idéhørings-perioden, bliver gennemgået og vil indgå som input til den kommende planlægning for landskabshotellet.

Ideoplæg til planlægningen af landskabshotellet på Sønder Klitvej 214 kan læses her: