7. maj 2024

Alle ansøgninger om vedvarende energianlæg er nu offentliggjort på kommunens hjemmeside

snip af sologvind-siden

Interessen har været stor for at se detaljerne i de 26 ansøgninger om vedvarende energianlæg, der blev indsendt til Ringkøbing-Skjern Kommune, inden fristen udløb til midnat den 1. maj 2024.

Derfor har der også været arbejdet på højtryk for at sikre, at ansøgningerne kunne offentliggøres, uden at kommunen samtidig lækker personfølsomme oplysninger.

- Samtlige ansøgninger er nu offentliggjort på kommunens VE-hjemmeside sologvind.rksk.dk, efter at vi har gennemlæst ansøgningerne for personfølsomme oplysninger, siger afdelingsleder i kommunens Planafdeling, Ann Elisabeth Bjerrehøj.

På sologvind-hjemmesiden kan man også finde et kommunekort, hvor arealerne til de ansøgte projekter er indtegnet, tilføjer Ann Elisabeth Bjerrehøj og minder om, at den politiske proces i forhold til ansøgningerne først nu skal til at starte op. Ingen af ansøgningerne er altså politisk behandlet eller godkendt endnu.

De 26 ansøgninger fra 12 projektudviklere og private lodsejere fordeler sig på tre ansøgninger om opstilling af vindmøller, otte ansøgninger om opstilling af både vindmøller og solceller i samme område samt 15 ansøgninger om opstilling af solceller i et område. Herudover er der søgt om etablering af et power-to-X anlæg, ligesom kommunen har modtaget en interessetilkendegivelse på vindmøller uden et projekt.

Projekterne kan ses på https://sologvind.rksk.dk/projekter/ansoegte-projekter

 

Den videre proces

I den kommende tid vil administrationen gennemgå de indkomne ansøgninger bl.a. i forhold til, om projekterne lever op til byrådets ønsker om f.eks. muligheder for multifunktionalitet, altså om f.eks. solcelleprojekter er tænkt placeret på arealer med lavbundsjord, der af hensyn til klima og miljø alligevel skal udtages fra almindelig landbrugsdrift.

30. maj holder byrådet et internt temamøde om ansøgningerne, før politikerne 10. juni tager på bustur rundt for at besigtige nogle af de områder der er indmeldt projekter på.

24. juni inviterer byrådet alle interesserede borgere til et offentligt informations- og dialogmøde i Tarm. Mødet holdes kl. 17 til 21. Kommunen informerer yderligere om mødet i god tid inden den 24. juni bl.a. på sologvind.rksk.dk.

Kommunen har sendt et kommuneplantillæg i høring frem til 17. juni. Sammen med et sæt politiske signaler fokuserer revisionen af kommuneplanen på borgerinddragelse i VE-projekterne og skal sikre, at der ved opsætning af vedvarende energianlæg planlægges med stort hensyn til lokalsamfundet.

Kommuneplantillægget kan læses på linket her, hvor man også kan kommentere på det: rksk.dk/RevisionRetningslinjerVE-anlaeg

 

Fakta:

Udover at nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i perioden 1990-2030 har Ringkøbing-Skjern Kommune en klar ambition om at være klimarobust, blive 100 pct. fossilfrit område i 2040 og opnå CO2-neutralitet i 2050.