14. maj 2024

Tilfredse medarbejdere i Ringkøbing-Skjern Kommune

Colourbox

Ringkøbing-Skjern Kommune gennemfører hvert tredje år en trivselsundersøgelse blandt alle medarbejdere for at afdække, hvordan det går med trivslen på arbejdspladsen.

I spørgeskemaundersøgelsen, som er gennemført i januar og februar 2024 svarer 89 pct. af medarbejderne, at de er enige i, at de trives på deres arbejdsplads. I den seneste undersøgelse fra 2021 var det tilsvarende tal på 90 pct.

Spørgeskemaet er sendt ud til 3.370 medarbejdere, og 2.921 har deltaget i undersøgelsen. Det betyder, at 87 pct. af medarbejderne har besvaret spørgeskemaet. Ved den tilsvarende undersøgelse i 2021 var svarprocenten 83 pct.

-  Vi er som kommune meget optagede af, at vores medarbejdere trives, fordi det betyder meget for den kerneopgave, vi leverer for borgerne. Det betyder også meget for vores interne organisation, idet trivsel hænger sammen med rekruttering og tilknytning til vores mange arbejdspladser, siger kommunaldirektør Jens Peter Hegelund Jensen om trivselsundersøgelsens resultater.

- I en tid med stort fokus på velfærdsudfordringer og pres på de offentlige arbejdspladser, er det positive udmeldinger fra organisationen, og det gør mig både stolt og glad, at medarbejdere i vores organisation generelt svarer positivt på trivselsundersøgelsens spørgsmål, siger kommunaldirektøren og tilføjer:

- Nu skal der i den kommende tid sættes gang i en række dialoger med medarbejderne ude på arbejdspladserne; Vi skal vedligeholde gode resultater og sætte ind de steder, hvor der er plads til forbedring.

Også næstformanden for hovedsamarbejdsudvalget HovedMED i Ringkøbing-Skjern Kommune og fællestillidsmand for Socialpædagogernes Landsforbund, Birgit Hunskjær, peger på, at trivselsundersøgelsen rummer positive tilkendegivelser:

- Der har længe været pres på - og det er der fortsat.  Derfor er det glædeligt, at der stadig er rigtig positive tilkendegivelser. Blandt andet lægger jeg mærke til, at det stadig er 94 %, der oplever at deres nærmeste kollegaer er gode til at give en hjælpende hånd, når der er brug for det. Der vidner om arbejdspladser, hvor samarbejdet fungerer. I HovedMED har vi fokus på at sikre en god udvikling i arbejdsmiljøet og i det arbejdsfællesskab, der skal være for at løse kerneopgaven.

Arbejdet er meningsfyldt

I trivselsundersøgelsen bliver medarbejderne bl.a. spurgt, om de er enige i, at deres arbejde er meningsfyldt, hvilket hele 97 pct. bekræfter. Andelen ligger på samme høje niveau som i trivselsundersøgelsen fra 2018 og 2021.

- Der er et stort fokus på arbejdsmiljø i Danmark, og det er der også i Ringkøbing Skjern Kommune. Hvert tredje år gennemfører vi derfor en trivselsundersøgelse. Det gør vi for at leve op til aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og Kommunernes Landsforening, KL. Men det gør vi også, fordi vi gerne vi være sikre på, at kommunen er en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne trives. Hvis trivslen ikke er god, vil en trivselsundersøgelse sætte spot på, hvor der skal sættes en indsats i værk, siger Jesper Lemming, stabschef i kommunens Personale og Digitaliseringsafdeling.

Trivselsundersøgelsens resultater kan læses på linket her