17. maj 2021

Kommunen banker på hos ældre borgere

Anna Kirstine Madsen har givet tilsagn. Foto: Anders Harboe, Ørskovgruppen

Det går sikkert som det plejer. Og der er måske ikke så meget at snakke om.

Men når sundhedspersonale fra Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedscenter Vest er på besøg hos ældre borgere for at høre, hvordan de har det, er der som regel alligevel ét eller andet at tale om. Som f.eks. hverdagens gang eller tanker for fremtiden.

- Der behøver ikke være konkrete problemer, for at ældre over 65 år kan kontakte os for en samtale, forklarer Hanne Larsen, sundhedsfaglig medarbejder i Sundhedscenter Vest.

Hun tilføjer dog, at meget få ældre kontakter kommunen ’bare’ for at få en snak.

Derfor forsøger kommunen nu at puffe blidt til de ældre borgere over 65 år, som ikke i forvejen modtager personlig pleje eller praktisk hjælp fra kommunen.

Det sker med en opfordring til at tage imod et besøg af sundhedspersonalet og til at bruge kommunens kyndige rådgivere som en uvildig samtalepartner om emner, der ligger inden for kommunens råderum og ude i civilsamfundet.

- Sigtet med samtalerne er, at vi gennem en forebyggende indsats kan hjælpe ældre til fortsat at leve det liv, de ønsker. Det kan være, at det bliver på lidt forandrede betingelser hen ad vejen. Men gennem en snak om helbred, trivsel og glæder i livet - og om de mere vanskelige emner som eksempelvis sorg, tab og ensomhed, håber vi at medvirke til at løse små udfordringer, før de vokser sig til store problemer for den enkelte ældre, forklarer Hanne Larsen.

Noget mærkeligt noget…

I sundhedscenteret har de fået produceret en kort film, der netop illustrerer, hvordan en ældre borger kan få både gavn og glæde af et besøg, selv om borgeren i dette – og sikkert mange andre tilfælde – ikke umiddelbart tænkte, at hun havde noget at tale med kommunen om.

I filmen spørger forebyggende sygeplejerske Irene Germann Anna Kirstine Madsen, der er blevet alene efter sin mands død, hvad hun tænkte, da hun læste brevet fra kommunen om hjemmebesøg. Og Anna Kirstine Madsen svarer:

”Jeg tænkte: Det er da noget mærkeligt noget. Det er vist ikke noget, du… Og jeg så på brevet og lagde det væk, og jeg så på det igen, og… Jeg tænkte: Nej, du ringer altså og siger, at det… Men så gik jeg ligegodt og tænkte på… At det kunne nok være rart at snakke med én, som overhovedet ikke kendte os.”

- Mange ældre ønsker ikke at være til besvær, og de tænker, at der er andre, der har mere brug for os. Eller de vil ikke ulejlige os med deres små problemer. Men vi vil gerne høre om de små og store udfordringer i hverdagen. Det er dét, vores besøg handler om, forklarer Irene Germann.

I filmen fortæller hun, hvordan forebyggende hjemmebesøg hos ældre borgere også kan medvirke til at give noget livsmod til nogen, der har mistet det – og hvordan besøgene i nogle tilfælde har motiveret ældre til f.eks. at komme afsted på et lægebesøg, der har været udskudt lidt for længe.

- Vi har at gøre med en generation, der for manges vedkommende har været vant til at klare sig selv og som ikke beder om hjælp med mindre den er helt gal. Vi vil gerne række hånden ud og tilbyde hjælp, inden de ældre måske egentlig føler, der er brug for det, siger Irene Germann.

Kort hjælper samtalen på vej

Filmen suppleres med samtalekort, som personalet fra Sundhedscenter Vest tager med ud på besøg.

Kortene gør det erfaringsmæssigt nemmere at tage fat på at tale om de emner, der bevidst eller ubevidst ligger i baghovedet på de ældre. Desuden er både samtaler og samtalekort tænkt til at give ældre noget at reflektere over.

Ud over at tale med de ældre, ønsker sundhedskonsulenterne også at fungere som brobyggere, der kan hjælpe enlige ældre ud af en eventuel ensomhed og med i de aktives klub gennem deltagelse i aktiviteter, der er relevante for den enkelte.

- Ganske små justeringer i hverdagen kan på den lange bane kan give en stor gevinst, forklarer Hanne Larsen og peger på, at f.eks. ensomhed og deraf manglende livskvalitet er et livsvilkår, som mange lever med, men som der kan være muligheder for at ændre på.

Af samme grund kontakter Sundhedscenter Vest nu også alle de borgere, der fylder 70 år i 2021, som bor alene og klarer sig selv i hverdagen.

- Telefonisk laver vi en screening ud fra forskellige spørgsmål, der vedrører trivsel i dagligdagen. På den måde kommer vi i tale med rigtig mange ældre, og får en viden om trivslen generelt i målgruppen, forklarer Hanne Larsen og tilføjer:

- Samtidig er en mulighed for at arbejde forebyggende og kunne målrette vores besøg til de ældre borgere, der har mest brug for det. 

Hanne Larsen forventer, at den forebyggende telefonscreening efter al sandsynlighed vil blive udvidet til andre aldersgrupper.

 

FAKTA:

På Sundhedscenter Vests hjemmeside kan man se filmen om hjemmebesøg hos ældre over 65 år på linket her: https://sundhedscenter-vest.rksk.dk/sundhedsfremme-og-forebyggelse/besoeg-i-hjemmet/film-samtalen

På linket herunder, kan man læse mere om besøg hos ældre:

https://sundhedscenter-vest.rksk.dk/sundhedsfremme-og-forebyggelse/besoeg-i-hjemmet