17. maj 2021

Ufrivillig grundskyld-gæld til kommunen kan betales nu

colourbox

For mange boligejere, der er vant til at svare enhver sit, kom det som lidt af en overraskelse, da der i juni 2018 første gang dumpede en ejendomsskatteopgørelse ind i e-Boks med en tilhørende besked om, at man som boligejer skyldte et beløb svarende til den årlige stigning i grundskylden til sin kommune.

- Vi blev om ikke kimet ned, så i hvert fald ringet op af mange boligejere, der ikke helt forstod, hvorfor de skyldte penge til kommunen – og som set ikke forstod, hvorfor de ikke kunne få lov at betale den gæld og blive den kvit, fortæller Bente Gregersen, økonomikonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiafdeling.

Orienteringen om den indefrosne gæld, som boligejere skubber foran sig hos kommunen, følger med den opkrævning af boligskat - eller grundskyld, som boligejere får fra kommunen i januar hvert år.

- Vi har fået henvendelser fra borgere og sommerhusejere, der har været irriterede over, at de er kommet til at skylde penge væk uden at få muligheden for at framelde sig ejendomsskattelånet fra kommunen og bare betale. Folk er jo ikke blevet spurgt: ”Er du interesseret i det her?”, forklarer Bente Gregersen.

Hidtil har det nemlig ikke været muligt at indfri gælden, men i januar fik boligejere i hele landet besked om, at de per 1. maj kunne framelde sig ordningen og indfri den akkumulerede indefrosne gæld - og dermed blive fri for fremover at skylde kommunen penge i ejendomsskat.

Det er der dog kun gangske få borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der har benyttet sig af.

Ud af de 23.239 borgere, der pt har et indfrysningslån på en del af deres boligskat til kommunen, har kun 257 siden 1. maj frameldt sig ordningen og indfriet lånet.

Det betyder, at boligejere ved udgangen af 2020 ufrivilligt skyldte kommunekassen næsten 41 mio. kr. – penge som kommunens Økonomiafdeling forventer, at mange hellere end gerne vil betale nu i stedet for at skubbe gælden foran sig som en snebold, der vokser med årene.

I økonomiafdelingen i Ringkøbing-Skjern Kommune forventer de da også, at det kan være fordi mange har glemt, at muligheden er til stede, at så relativt få har frabedt sig at få stigningen i grundskylden indefrosset.

- Som det er nu skubber man en akkumulerende gæld af rest-ejendomsskat foran sig, som skal indfries senest, når man sælger sit hus. Regeringen har forlænget ordningen til 2023, og fra 2024 løber der renter på den gæld, man reelt ikke selv har bedt om at have. Så når vi nu går ud og minder om, at man kan indfri ejendomsskattegælden er det ikke primært for at få penge i kommunekassen, men mere fordi vi ved, at det er en gæld, mange er irriterede over at stå med, og som vi gerne vil hjælpe med at få bremset, siger Bente Gregersen.

 

FAKTA:

Ønsker man som boligejer at indfri gælden for indefrosne grundskyldsstigninger til kommunen og framelde sig ordningen, har man siden 1. maj 2021 kunnet gøre det ved at logge på Borger.dk med sit NemID. Har man ikke NemID, kan man kontakte kommunen på e-mail på ejendomsskat[mail]rksk.dk eller pr telefon på nummer 9974 2022 og bede om at blive frameldt.

Læs mere om indefrosne grundskyldsstigninger i det orienteringsbrev, der fulgte med ejendomsskatteopgørelsen i januar 2021 eller på Skatteministeriets hjemmeside: https://www.skm.dk/aktuelt/presse-nyheder/nyheder/boligejere-faar-automatisk-indefrosset-grundskyldsstigninger/