12. maj 2021

Borgmester beder folketingsudvalg om bedre balance på uddannelsesområdet

Foto: Merete Jensen

Borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune flytter i gennemsnit 103 kilometer for at få den uddannelse, de gerne vil have. Og statistikken viser, at når de unge mennesker flytter væk fra familie og venner og ud af kommunen for at studere, så er der mange af dem, der ikke vender tilbage igen.

Det var med dét udgangspunkt, at borgmester Hans Østergaard sammen med borgmesterkollegerne fra Holbæk og Bornholm tirsdag havde foretræde for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg.

Sammen arbejder de tre kommuner for at opnå en bedre geografisk balance og mere fleksible muligheder på uddannelsesområdet.

- Vi har en strukturel udfordring på uddannelsesområdet i Danmark. Når man ser på, hvor de store videregående uddannelsesinstitutioner er placeret, så er det tydeligt, at der er områder af Danmark, hvor der er langt til uddannelserne. Det gælder bl.a. for Bornholm, Holbæk og Ringkøbing-Skjern kommuner, siger borgmester Hans Østergaard.

- Det handler om balance og sammenhængskraft i vores samfund - og der er mindst tre perspektiver i at skabe en bedre balance på uddannelsesområdet i Danmark, tilføjer han og peger på virksomhedsperspektivet som det første:

Det handler om, at gode uddannelsesmuligheder i nærmiljøet er afgørende for lokale virksomheders mulighed for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft og dermed for virksomhedernes vækstmuligheder og konkurrenceevne.

- Derudover er der et bosætningsperspektiv. Hvis vi vil være attraktive kommuner at bo i, så er gode uddannelsesmuligheder for potentielle tilflyttere og nuværende borgere et vigtigt element, siger Hans Østergaard og tilføjer:

- Og endelig er der selve uddannelsesperspektivet, der handler om at højne det generelle uddannelsesniveau i de kommuner, der ligger langt væk fra de store uddannelsesbyer.

- Det handler ganske enkelt om at skabe de bedst mulige rammer for uddannelsessøgende - i hele Danmark. Og om at sikre en fleksibel adgang til uddannelser, understregede borgmesteren for folketingspolitikerne.

Fysisk fremmøde og virtuel undervisning

I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdes der allerede med blandede uddannelsesformater, hvor der både er fysisk og virtuelt fremmøde.

- Det er vigtigt - socialt og fagligt - at der skabes studiemiljøer, hvor de studerende kan lære hinanden at kende i den fysiske verden. Og når først der er opbygget relationer i den fysiske verden, så er det meget lettere for de studerende at indgå i virtuel undervisning. Det fysiske og det virtuelle er ikke et enten eller. Det er to fremmøde-løsninger, der skal supplere hinanden, forklarer Sara Jørgensen, videnkoordinator og konstitueret leder af kommunens afdeling for Ekstern Udvikling.  

I Ringkøbing-Skjern kommune har kommunen i samarbejde med Erhvervsrådet og uddannelsesinstitutioner oprettet et studiecenter på Innovest, som studerende kan bruge som deres daglige uddannelsessted, mens man online følger en videregående uddannelse.

Ud over studiecenteret har også forskningsmedarbejdere og ingeniørstuderende deres gang på Innovest. De er tilknyttet det Digitale Transformation Lab, som kommunen har oprettet i samarbejde med Aarhus Universitet og lokale virksomheder.

”Jeg sætter stor pris på det nye studiecenter - det er bestemt en god udvikling - men jeg vil gerne pointere, at der er brug for de rette juridiske rammer og et økonomisk fundament for uddannelsesstationer og uddannelsesfilialer, hvis de skal blive en succes”, sagde borgmesteren bl.a. på tirsdagens møde med Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Målet med mødet var for de tre kommuners vedkommende at appellere til, at udvalget kigger på de strukturelle udfordringer, der er på uddannelsesområdet – og at stille sig til rådighed, hvis der kan findes midler til at igangsætte forsøg med nye måder at skabe adgang til uddannelse.

- Vi vil gerne give input og dele ud af vores erfaringer til brug ved udformning af forsøgsordninger, og vi vil også meget gerne være en del af selve forsøgsordningerne, siger Hans Østergaard og tilføjer, at ingen af de tre kommuner gik til folketingsudvalget med krav:

- Der er ingen krævementalitet hos os. Vi tror tværtimod på, at der kan komme gode løsninger ud af et stærkt samarbejde mellem kommuner, Folketinget, erhvervsråd, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Og så tror vi på, at der er en forståelse for, at vi alle har en fælles interesse i, at Danmark er et så veluddannet samfund som muligt.

FAKTA:

Ringkøbing-Skjern Kommune er – sammen med MEP Søren Gade - værter ved en uddannelseskonference på Christiansborg den 9. juni. Her er der – helt i de fleksible løsningers ånd – sørget for muligheden for både fysisk og virtuel deltagelse.      

Læs mere om uddannelseskonferencen på https://www.rksk.dk/om-kommunen/politiske-udvalg/videnudvalget/konference-nye-veje-til-uddannelse-i-hele-landet

Læs mere om studiecenteret på Innovest i pressemeddelelserne her:

https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/september/studiecenter-skal-udvide-udbuddet-af-uddannelser-i-skjern

https://www.rksk.dk/nyheder/kommunen/marts/studiecenter-mangedobler-udbuddet-af-videregaaende-uddannelser-i-ringkoebing-skjern-kommune