16. maj 2019

Nyt elbil-løb i Naturens Rige

Foto fra elbilforeningen FDEL

Hvor i landet finder man en rute, der med godt 100 kilometer giver lidt udfordring til elbilernes batterier, og som er så smuk, at man kan køre den igen og igen?

I Ringkøbing-Skjern Kommune, såmænd. Her har elbilforeningen FDEL endnu engang den kommende weekend arrangeret et familie el-billøb rundt om Ringkøbing Fjord. Foreløbig er 15 el-biler tilmeldt, heriblandt kommunens Energi2020-elbil og de to fælles el-biler i landsbyklyngesamarbejdet VestRum.

Allerede sidste år afholdt FDEL et el-billøb rundt om Ringkøbing Fjord. I den forbindelse holdt borgmester Hans Østergaard velkomsttalen, hvori han fortalte om Ringkøbing-Skjern Kommunes ambition om i 2020 at være selvforsynende med vedvarende energi – og om, hvordan flere elbiler i kommunen kan være med til at realisere de grønne ideer.

Dengang kørte borgmesteren selv med på turen i kommunens Nissan Leaf 2.zero, der via foliering fortæller historien om vindenergi, elbiler og et grønnere Naturens Rige.

Når der igen på lørdag triller elbiler ind på Torvet i Ringkøbing kort før kl 10, hvor løbet sættes i gang, er det Jesper Lærke, byrådsmedlem og næstformand i kommunens Energiråd, der byder velkommen.

Energirådet rådgiver byrådet og er med til at dele viden og information om vedvarende energi, ligesom rådet skal inspirere og tage initiativer, der er med til at realisere vedvarende energi projekter.

Derfor kører Jesper Lærke på lørdag med på turen fjorden rundt i kommunens el-bil:

- Jeg er glad for, at elbilforeningen har fået øje på Ringkøbing-Skjern Kommune som en grøn plet på danmarkskortet. Og når jeg stiller op på lørdag og glæder mig til at køre med, handler det også om at sige tak til de pionerer, der kører med i løbet. For de er pionerer. Nogle venter og ser tiden an, før de køber en el-bil. Men hvis ingen går forrest og køber en el-bil, så har fabrikanterne ikke noget incitament til at udvikle bilerne. Derfor er vi afhængige af, at nogle går foran og bliver pionerer, forklarer han.

Med Energi2020-visionen om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2020 har Ringkøbing-Skjern Kommune vist sig som en pionér på den grønne omstilling. I Energirådet er fokus nu på, hvordan vi bedst får lagret al den grønne energi, som produceres i kommunen:

- Vi er virkelig en foregangskommune, når det gælder den grønne omstilling, og har i årevis produceret massevis af grøn energi. Det der er interessant nu er, hvordan vi kan komme skridtet videre og udnytte den grønne energi endnu bedre bl.a. gennem lagring, siger Jesper Lærke.

Han understreger, at en stor del af CO2 udslippet stammer fra transportsektoren og peger på, at det derfor er interessant at arbejde med udviklingen af, hvordan man f.eks. kan omdanne den grønne energi til brint, som også den tunge trafik kan køre på.

Der er et kæmpe perspektiv i den udvikling, som vi meget gerne vil understøtte, siger Jesper Lærke.

At Ringkøbing-Skjern Kommune satser på den grønne omstilling tydeliggøres også af el-bilsprojektet West Wind 24, der skal sætte spotlys på kapløbet om at udvikle bedre batterier og inspirere mange flere billister til at give el-bilen en reel chance.