28. maj 2021

Næste skridt i affaldsordning besluttet

Næste skridt i affaldsordning besluttet

I Ringkøbing-Skjern Kommune indsamles mad- og restaffald ved husstandene. Nu har Teknik- og Miljøudvalget taget stilling til, hvordan ordningen skal udbygges.

​Det bliver en 360 liters spand, der skal stå ved siden af den spand på 240 liter, som de fleste husstande typisk har stående til mad- og restaffald. Det har Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune nu besluttet.

- Vi har haft fokus på at holde antallet af spande nede på to, siger John G. Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Han er fuld af fortrøstning i forhold til at få flere typer affald koblet på indsamlingsordningen:

- Jeg må bare sige, husstandene har været rigtig gode til at sortere madaffald og restaffald for sig i den del af ordningen, vi allerede har rullet ud, så det skal nok gå. Folk vil gerne sortere, er mit indtryk, siger John G. Christensen.

Den supplerende spand, skal rumme de fem affaldstyper papir og pap, metal, plast samt mad-og drikkekartoner. Derudover får hver husstand en separat kasse til farligt affald som eksempelvis batterier, mens glas fortsat skal afleveres på de offentlige miljøstationer eller genbrugspladserne.

Ordningen bliver ens for helårshuse og sommerhuse og skal træde i kraft fra den 1. december 2022. Dog med den forskel, at man i sommerhusområderne selv skal bringe kassen med farligt affald som batterier og små el-artikler mm. til genbrugspladsen.

Først i udbud
Efter Teknik- og Miljøudvalgets beslutning om hvordan udbygningen af affaldsordningen skal skrues sammen, går kommunen nu gang med at udforme udbudsmaterialet. Aftalerne med leverandører og operatører skal efter tidsplanen gerne indgås i slutningen af året.

- Vi sørger for at informere løbende, efterhånden som vi kommer fremad i processen. Da vi indførte den nuværende affaldsordning oplevede vi et stort engagement og fik mange spørgsmål. Derfor laver vi også denne gang en kampagneside online, der dækker alle tænkelige spørgsmål, siger Mette Dahl Vestergaard, kommunikationsansvarlig i Genbrug

Ligesom det var tilfældet med affaldsspanden til mad- og restaffald er det meningen, at borgere kan vælge en anden størrelse spand, der matcher deres konkrete behov.

Se dagsordenspunktet for beskrivelse af løsningen inkl. overslag

Har fået dispensation
Udbygningen af affaldsordningen har rødder i en politisk aftale på Christiansborg fra sommeren 2020, som strømliner sorteringen på tværs af landet, sådan at der indsamles de samme ti typer af affald husstandsnært i samtlige kommuner.

De ti typer affald er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.

Oprindeligt skulle de ti typer affald indsamles fra juni 2021, men Ringkøbing-Skjern Kommune har, i lighed med mange andre kommuner, søgt og fået dispensation frem til den 1. december 2022. En enkelt undtagelse i dispensationen er affaldsfraktionen mad- og drikkekartoner. Her vil der blive lavet en midlertidig løsning frem til de nye, større beholdere står klar.

Kommunen afventer nærmere retningslinjer fra Miljøstyrelsen i forhold til indsamling af tekstiler. Fristen for en ordning for denne type genanvendeligt affald er den 1. januar 2022