16. maj 2023

Your Turn er kommunens tilbud til unge i mistrivsel. Det er - desværre - en succes

Pædagog Maria Jørgensen (tv) og socialrådgiver Anna-Lise Pedersen (midt) er tilknyttet Your Turn, hvor de hjælper unge som Freja Iversen (th) med at få det bedre i deres hverdag. Pressefoto. 

Ungdomsårene kan være en hård omgang at komme igennem. For nogen er dét med venner, skole, forældre og sig selv så svært, at de ikke trives. Den gruppe af unge er steget voldsomt på landsplan og også lokalt de seneste ti år.

I 2018 besluttede politikerne i Social- og Sundhedsudvalget derfor at oprette et nyt tiltag til netop dén målgruppe. Tiltaget fik navnet Your Turn og er en udstrakt hånd til unge mellem 18 og 24 år, som mistrives.

- Ungdomslivet har været under stor forandring de seneste år. Det kan mange unge sagtens trives i - men vi har også set en større gruppe, som har det svært med sig selv; nogle får ikke passet deres uddannelse og andre isolerer sig. Det var en ny problemstilling dengang, og derfor kunne vi politikere også se, at der var brug for en særlig indsats, som der desværre ikke er blevet mindre brug for med årene, siger Jens Erik Damgaard, formand for Social og Sundhedsudvalget, som har vedtaget ordningen.

- Unge i Ringkøbing-Skjern Kommune skal ikke føle sig alene, og derfor er jeg glad for, at vi har dette tilbud til dem, der synes, det kan være svært at navigere i en verden, der i stadig højere grad leves digitalt og i højt tempo, siger han.

Your Turn er et tilbud under Vendepunktet i Handicap og Psykiatri. Vendepunktet er det kommunale tilbud til alle over 18 år, som på grund af lettere problematikker i forhold til fysiske, psykiske og sociale udfordringer har brug for hjælp til at klare hverdagen. Your Turn er her et specialiseret tilbud til de yngste mellem 18 og 24 år.

- Det er "almindelige" unge, som kommer fra alle typer hjem. De er i gang med uddannelser, er hjemme eller har et job. Mange har en belastningsreaktion eller diagnose som eksempelvis angst, depression eller ADHD. Hvis vi vurderer, at de har brug for læge, psykolog eller andet specialist-hjælp, så hjælper vi dem i kontakt med dem. Ellers hjælper vi dem her med at give dem redskaber til at mestre deres liv, siger Anna-Lise Pedersen, socialrådgiver på Your Turn.

Ikke et quick fix

Your Turn består af både individuelle samtaler og gruppesamtaler fordelt hen over 18 uger. Efter tre måneder er der en opfølgningssamtale.

- I opstarten finder vi sammen med den unge ud af, hvad overskriften på vedkommendes forløb skal være. Mange vælger noget med følelseshåndtering, energi-forvaltning og at få mere viden om sociale regler, siger Maria Jørgensen og fortsætter:

- Men for at vi bedst kan hjælpe den unge, er det nødvendigt, at den unge har motivationen til, at tingene skal ændre sig. Man kan ikke komme her for at få et quick fix og så er alt nemt og godt igen.

Medierne er fulde af historier om unge, der mistrives. Anna-Lise Pedersen og Maria Jørgensen har flere bud på, hvad dén udvikling kan skyldes:

- Vi har fået et samfund i højt tempo, og de unge har store forventninger til sig selv. De skal gerne vide, hvad de vil i fremtiden, have gode karakterer, et godt socialt liv, personlig stil og have styr på det hele. Dem vi ser her, føler ofte, at de skal have en maske på, også derhjemme, hvor de skal præstere. Mange føler sig ensomme og lider af FOMO (fear of missing out, red.) men de har også svært ved at få hverdagen til at hænge sammen. De isolerer sig, og bare det at få noget mad eller et bad, kan blive en helt uoverskuelig opgave.

Freja fik hjælp

Your Turn et såkaldt "mestrings-forløb" og ikke et selvhjælps-forløb.

- Vi er ikke psykologer, der kigger tilbage på deres liv indtil nu. Vi kigger fremad og hjælper dem med, hvordan de kan håndtere livet. Derfor har vi mange konkrete øvelser, og derfor forsøger vi altid at konkretisere de emner, vi arbejder med, for det skal være brugbart for den unge, siger de.

Noget tyder på, at den del lykkes. Der har gennem årene være meget få frafald, og når de unge kommer ind til opfølgningssamtale tre måneder efter afslutning af forløbet, er de fleste kommet til et godt sted i deres liv.

En af dem, der har fået hjælp, er Freja Iversen fra Skjern. Hun er 18 år og har tumlet med livet i mange år.

- Jeg havde så mange ting i hovedet. Jeg var ked af det hver dag. Jeg kunne ikke finde ud af, hvad jeg skulle med mit liv, og det var svært for mig at fylde 18. Det var, som om der var en djævel i mit hoved, som sagde, at jeg ikke var god nok, og at jeg var uduelig. Jeg var bare derhjemme og kunne se på sociale medier, at de andre blev studenter, de var til gallafester og jeg tænkte bare, at det kunne have været mig, fortæller hun, der også havde en forholdsvis ny ADHD-diagnose med sig, som hun skulle lære at håndtere.

- Så jeg havde brug for hjælp, siger hun.

Hjælpen fik hun blandt andet ved Your Turn. Og hjælpen har været så effektiv, at hun nu er i gang med at lede efter et job, og så er planen at begynde på HF til august.

- Your Turn har givet mig strategier og metoder til at løse de spørgsmål og situationer, jeg ikke kunne tackle før, så nu har jeg fået et helt andet syn på mig selv. Jeg har fået selvværd, jeg ved, jeg ikke er alene med det her, og jeg har fået mod på at komme videre med mit liv. Det er helt sindssygt at tænke på, hvor meget Your Turn har hjulpet mig, siger Freja Iversen, der klart anbefaler andre unge at undersøge, om Your Turn også er noget for dem:

- Der er virkelig mange, der kan få glæde af det her tilbud. Det er en mulighed for at stoppe op i en verden, der ellers suser derudad og hvor det kan være svært at følge med.

 

Er du i tvivl, om Your Turn er noget for dig, kan du henvende dig til Vendepunktet på 9974 1124.

Your Turn har lokaler på Nylandsvej 10 i Skjern og på Blomstervænget 52 i Ringkøbing.

 

FAKTA

· Your Turn er et tilbud ved Handicap og Psykiatri. Tilbuddet hører under Forvisitation og Vendepunktet og er et tilbud til 18-24-årige. Vendepunktet er Ringkøbing-Skjern Kommunes tilbud til voksne, som har brug for hjælp til eksempelvis at få struktur i hverdagen, at flytte hjemmefra, konflikthåndtering, at blive en del af et fællesskab, hjælp til at kunne administrere økonomi, E-Boks, post, budget eller hvordan man kan henvende sig til det offentlige.

· 26 har gennemført Your Turn-forløbet på 18 uger. Alle er hjulpet videre til uddannelse, praktik eller job. Af de 26 har 1-2 borgere fået anden støtte.

· Et stigende antal unge har haft forløb i Vendepunktet, hvor der har været tale om individuelle forløb. På grund af tekniske begrænsninger kan det nøjagtige tal ikke ses, men deltagerantallet har været stigende siden 2019.

· Pr. den 15. maj er 15-20 unge, udover dem der er i Your Turn, i kontakt med rådgiver og vejleder fra Vendepunktet. Det er unge, som ikke kan håndtere at være i Your Turn men som har brug for en kontakt hertil og som arbejder målrettet med de mål, der er fastsat. Også her bliver flertallet fastholdt i uddannelse, praktik eller job eller bliver hjulpet i gang med af få afklaret fremtidig uddannelse/job.