12. marts 2018

Byfornyelsens hvem, hvad, hvor

Nedrivning eller istandsættelse? Kommunen giver råd og støtte til begge dele

For få år siden var landsbyen Vestervig i Thisted Kommune præget af fraflytning, ophobning af forfaldne huse, der skæmmede bybilledet, nedgang i antallet af arbejdspladser og butikslukninger.

Men via lokalt initiativ i form af en række byfornyelsesprojekter har Vestervigs borgere formået at ændre det billede, så der nu er en positiv udvikling i byen med grøn natur, lokalt engagement og netto-tilflytning til følge.

Faktisk har udviklingen ført til, at man nu taler om ”Vestervig-modellen” som inspiration til andre landsbysamfund, der gerne vil sikre sig imod en fremtid præget af butiksdød, fraflytning og forfald.

Derfor er Bjarne Nielsen, formand for byfornyelsesselskabet i Vestervig, blandt oplægsholderne, når borgergruppen Dynamik i Lem og Ringkøbing-Skjern Kommune den 19. marts kl. 19.00-21.00 holder inspirationsmøde om byfornyelse på Hotel Smedegården i Lem.

Her kan borgere - fra alle byer i kommunen - hente både idéer, håndgribelige råd og praktisk viden om opkøb og udnyttelse af grunde, der ligger tomme tilbage, efter at kommunen har fjernet faldefærdige huse. Derudover vil kommunens jurist og arkitekt vejlede om mulighederne for støtte til nedrivning af tiloversblevne ejendomme – ligesom der vil være inspiration til renovering af bevaringsværdige huse.

Støtte til en kærlig hånd

- Forladte og forfaldne huse og erhvervsbygninger i byer med færre end 3000 indbyggere kan med kommunens hjælp blive revet ned, hvis ejerforholdene er afklaret. Derudover vil vi gerne fortælle om mulighederne for byfornyelse f.eks. renovering af nogle af de huse, der er bevaringsværdige, men som har brug for et løft eller en kærlig hånd, siger Lotte Finnerup, landdistriktskoordinator i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun håber, at rigtig mange borgere dukker op til borgermødet og får inspiration til arbejdet med det fysiske udtryk i byen.

- Som kommune vil vi rigtig gerne støtte lokalsamfundene i bestræbelserne på at skabe den byfornyelse, der er i alles interesse. Men ejerskabet til byfornyelse og -forskønnelse skal ligge hos de lokale borgere, siger Lotte Finnerup og forklarer:

- Vi kan se, at en af de vigtigste faktorer for udviklingen i de små landsbyer er det lokale initiativ. Når idéerne spirer og gror op nedefra i landsbyerne som f.eks. i Vestervig og Lem, afspejler de ikke kun de lokale interesser, de får også en helt anden rækkevidde og skaber en positiv fortælling om byerne, siger hun.

 

FAKTA:

Hvad? Informationsmøde om byfornyelse; opkøb og nedrivning af tiloversblevne huse samt istandsættelse af bevaringsværdige huse.

Hvor? Hotel Smedegården, Jernbanegade 2, Lem

Hvornår? 19. marts 2018, klokken 19-21.

Hvem? Alle er velkomne. Bag arrangementet står Borgergruppen Dynamik i Lem og Ringkøbing-Skjern Kommune. Arrangementet er støttet med midler fra Landdistriktsrådets landdistriktspulje.

 

Program:

Kl. 19.00: Velkomst v/ borgergruppen Dynamik i Lem

Kl. 19.05: Vestervig-modellen – inspiration til byfornyelse v/ Bjarne Nielsen, Vestervig

Kl. 19.30: Information om støtte til istandsættelse og nedrivning v/ jurist Conni Bülow og arkitekt Ann Holm Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kl. 19.45: Café med individuel rådgivning og vejledning om byfornyelse i din landsby.

Arrangementet er gratis. Tilmelding til Lotte Finnerup på 25 32 47 46 eller lotte.finnerup[mail]rksk.dk