12. marts 2020

Dagtilbud og skoler lukket: Sådan kommer nødpasningen til at foregå

Dagtilbud og skoler lukket: Sådan kommer nødpasningen til at foregå

Regeringens beslutning om at sætte den offentlige sektor på nødblus betyder, at skoler og dagtilbud er lukket fra den 16. marts 2020 og to uger frem. Der er mulighed for nødpasning i vuggestuer, børnehaver, dagplejen og i skolernes yngste klasser til og med 3. klasse for de børn, hvis forældre udfører kritisk arbejde og ikke har andre pasningsmuligheder.

Kun få børn er mødt frem i skoler og pasningstilbuddene i Ringkøbing-Skjern Kommune dagen efter at statsminister Mette Frederiksen meddelte at blandt andet uddannelsesinstitutioner og dagtilbud skal lukkes ned i en 14-dages periode. Det sker for at sænke smittespredningen af coronavirusset og for i videst muligt omfang at skærme ældre og svækkede borgere fra at blive udsat for smitte.

- Der bliver allerede udvist stort samfundssind i forældrekredsen, og rigtigt mange har fundet løsninger, siger fagchef for Dagtilbud og Undervisning, Flemming Nielsen.

Nødpasning sker lokalt
​I Ringkøbing-Skjern Kommune er der mulighed for nødpasning af børn mellem 0-9 år, hvis deres forældre løser særligt kritiske arbejdsopgaver i det private eller i det offentlige, eller hvis forældre på trods af myndighedernes opfordringer ikke har andre muligheder. Nødpasningen aftales med det sted, barnet normalt har sin dagligdag.

I bestræbelserne på at begrænse smittespredningen, skal børn i nødpasning møde ind der, hvor de plejer.

- I modsætning til eksempelvis feriepasning skal børnene afleveres der, hvor de normalt har deres hverdag, fortæller Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning.

Til de børn, der lige nu fryder sig over at have fået fri fra skole, har fagchefen en muligvis nedslående besked:

- Det er ikke 14 dage fri fra skole, men 14 dage, hvor man skal arbejde og blive så dygtig, som man kan hjemmefra. Derfor vil skolelederne i samarbejde med personalet sørge for at eleverne får noget at arbejde med, fx på den digitale læringsplatform og på gammeldags opgaveark, siger han.

Nødpasningen gælder også SFO for børn op til ni år, mens klubtilbud lukkes.

Pladsanvisningen er ikke påvirket og fungerer som normalt. Morgenvagten, hvor man melder sygdom ind, er åben og fungerer som normalt.

Skolebusserne kører i det omfang, der er børn, der har behov for at køre i dem.

Fakta

Dagplejen: Der er nødpasning
Dagtilbud: Der er nødpasning

Skoler: 0. - 3. klasse – nødpasning
Skoler: 4.-9. klasse – lukket
SFO: der er nødpasning

Klub: Lukket
STU (Særligt tilrettelagt Ungdomsuddannelse): lukket

Ungdomsskolen: Lukkes i to uger, men med mulighed for telefonisk rådgivning.
UU: Lukkes i to uger, men med mulighed for telefonisk rådgivning