15. marts 2018

Danmark Dejligst i Naturens Rige

En folkefest for børn og voksne

Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune - er et at de dejligste steder i Danmark. Derfor hører en Danmark Dejligst-festival naturligt til. En stor fælles folkefest, der kan være med til at sætte området på landkortet og vise, at foreninger, virksomheder og institutioner kan samles på tværs af byer og skabe oplevelser for alle i landets geografisk største kommune.

- Vi har allerede set, hvordan kræfterne kan samles til fantastiske oplevelser i forbindelse med kulturbyarrangementerne, ikke mindst afslutningsfesten i Hvide Sande. Derfor tror vi på, at vi i fællesskab kan skabe en kæmpefest, der kan give sjove oplevelser for hele familien og være med til at skabe sammenhæng i vores kommune, siger formanden for Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg, Søren Elbæk.

- Vi kan se, at der sker spændende ting, når de unge f.eks. mødes og træner på tværs af foreninger og byer. På den måde kan vi vende vores store geografiske afstande i kommunen til at være en fordel, fordi vi netop har så mange forskellige foreninger, der kan inspirere hinanden og udvikle nye fællesskaber, påpeger Søren Elbæk.

Udvalgsformanden opfordrer derfor alle - borgere, foreninger, organisationer og virksomheder - til at møde op på et stormøde onsdag den 4. april i Rådhushallen i Ringkøbing kl. 19.30-21.30, hvor planlægningen af folkefesten står på dagsordenen. Datoen for selve festen er fundet. Det bliver lørdag den 18. august kl. 12-22. Der bliver gratis adgang. Samarbejdspartneren er Danmark Dejligst med musikeren Rasmus Nøhr i spidsen. Det betyder, at Danmark Dejligst stiller med tre danske kunstnere eller bands, men ellers er resten stort set op til dem, der møder op, kommer med ideerne, er aktive og klar til at være med i forberedelserne.

Vil I være med?

- Danmark Dejligst har i de seneste seks år leveret musik og idékoncept til gratis folkefester i mindre byer rundt om i Danmark, og de var helt med på at være med i en hel kommunefest, fortæller projektleder Jens Hove Bjerregaard, Ringkøbing-Skjern Kommune. Han er tovholder for den foreløbige arbejdsgruppe med repræsentanter fra kommunen og forenings- og erhvervslivet, der står bag projektet.

Stormødet er åbent for alle, og der er også en invitation på vej til de omkring 800 foreninger, der er med til at gøre Ringkøbing-Skjern Kommune til en af landets største forenings-højborge.

- Der er også kontante fordele ved at deltage for foreningerne. En af ideerne med Danmark Dejligst-arrangementerne er nemlig, at de lokale foreninger skal samarbejde og være drivkraften bag arrangementerne, og at festerne samtidig skal skabe et overskud til det lokale foreningsarbejde. Og det skulle der være gode muligheder for i kraft af den samarbejdsaftale, der er lavet med Danmark Dejligst, forklarer Jens Hove Bjerregaard.

Hvad skal der ske før og til festen?

Der vil selvfølgelig være underholdning af Danmark Dejligst's band og salg af drikkevarer og mad, men ellers sætter kun fantasien grænser for, hvad der ellers skal ske. Også før festivalen. Det er op til de lokale ildsjæle, foreninger, virksomheder o.l.

Måske vil lokale bands forud konkurrere om, hvem der skal varme op til hovednavnet? Måske alle spejderorganisationer samles om at opføre et stort vartegn på festivalpladsen? Måske handelstands-foreningerne går sammen om et gigantisk lotteri om spændende gaver, der udloddes på pladsen? Teatret Om vil måske forberede en forestilling sammen med en hel årgangs gymnastikelever eller musikskolen opfinder nye instrumenter i naturen til en specialkoncert? Eller sikke en koncert, der kunne blive, hvis alle kor sang sammen. Måske udvikler nogen et spil for Naturens Rige, en Naturens Bagedyst eller et koncept for, hvordan virksomhedens sommerudflugt kan indgå og blive en succes som en del af folkefesten. Mød endelig op og byd ind med flere ideer.

Fakta:
Hvad er Danmark Dejligst?

Danmark Dejligst med musikeren Rasmus Nøhr i spidsen har i de seneste seks år leveret musik og idékonceptet til gratis folkefester i mindre byer rundt om i Danmark. Konceptet går ud på lokalt at samle kræfterne om at skabe aktiviteter og oplevelser, som alle kan feste sammen om, og som samtidig udadtil kan vise, hvordan lokalområdet er blandt Danmarks dejligste områder. Overskuddet skal gå til lokale aktiviteter og de foreninger, der er med til at arrangere Danmark Dejligst.

Danmark Dejligst i Naturens Rige er en udbygget udgave, fordi meningen er at samle alt og alle i Danmarks geografisk største kommune til én stor folke- og byfest. Altså at vi får alle i hele Ringkøbing-Skjern Kommune samlet om fælles aktiviteter og oplevelser, så vi kan skabe nye forbindelser og venskaber på tværs af både foreninger og organisationer, virksomheder, byer og gamle kommuneskel til gavn for alle borgere.