26. marts 2020

Efteruddannelse – en mulighed midt i en coronakrise

colourbox

I takt med, at coronakrisen giver færre arbejdsopgaver for medarbejderne i kommunens mange virksomheder, giver det andre muligheder. Derfor peger Ringkøbing-Skjern Kommune og en række af kommunens organisationer og institutioner nu på online efter- og videreuddannelse som et win-win alternativ til medarbejdere, der har fået lidt mere tid eller er truet af hjemsendelse.

Send dine medarbejdere på uddannelse.

Sådan lyder opfordringen fra Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- En del af vores lokale virksomheder er begyndt at hjemsende medarbejdere med eller uden løn. Derfor opfordrer vi virksomhederne til at undersøge muligheden for i stedet at sende deres medarbejdere på online-efter- og videreuddannelse med hel eller delvis lønkompensation, siger Lise Juhl Hansen, formand for Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I samarbejde med Ringkøbing-Fjord Handelsråd og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Destination Vesterhavet, Jobcenter Ringkøbing-Skjern. fagforeningerne 3F, HK og Dansk Metal, Erhvervsakademi MidtVest og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern lancerer kommunen med tilnavnet ”Danmarks største arbejdsplads” nu en højaktuel kampagne om online efter- og videreuddannelse med mulighed for hel eller delvis lønkompensation.

- Medarbejderne undgår afskedigelse eller lønnedgang og får ny viden, som ruster dem bedre til fremtiden. Virksomhederne kan holde på deres medarbejdere og får dem retur fra uddannelse med nye kompetencer, som kan være afgørende for, at virksomheden kan komme på fode igen, når krisen er ovre. Både virksomhed og medarbejdere vinder altså ved at sætte ind med uddannelse nu, forklarer Lise Juhl Hansen.

Store summer i fonde

At virksomheder kan sende medarbejdere på efter- og videreuddannelse med lønkompensation er ikke noget nyt fænomen. Ordningen blev aftalt ved trepartsaftalen i 2017, hvor man oprettede en række kompetencefonde, som virksomhederne betaler ind til en gang årligt og samtidig også selv kan søge midler fra, når medarbejdere skal på uddannelse.

- Fondene er bare langt fra blevet brugt som forventet, og de fleste ligger i dag inde med store summer, forklarer Lise Juhl Hansen og peger på, at virksomhederne indtil nu har forklaret, at de har haft alt for travlt til at sende medarbejdere på uddannelse.

Den situation har Corona krisen med ét slag ændret på.

Hvis man skal hente midler fra kompetencefondene kræver det, at virksomheden har indgået overenskomst. Men har man ikke det, er det også muligt at få lønkompensation via den såkaldte VEU godtgørelse, som mange virksomheder allerede kender til.

- Kompetencefondene og VEU godtgørelse giver de virksomheder, som nu er trængte på grund af Coronakrisen, et reelt og godt alternativ til at sende medarbejderne hjem. Efteruddannelse frem for fyring kan kun være en win-win-situation for alle, siger Lise Juhl Hansen.

Kompetence-opbygning

Også i Handelsrådet bakker direktør Lise Mejlhede Kjeldberg op om tiltaget:

- Det er afgørende for vores butikker, at de udnytter muligheden for at sætte ind med uddannelse nu. Forude venter en hård tid. Hvis handelslivet skal komme på fode igen, kræver det, at vi er stærke på ting som service og ledelse - og at vi kan udnytte de digitale muligheder for salg og markedsføring. Det er kompetencer, som vi kan ruste os til gennem online kurser, siger hun.

Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern er en af de kursusudbydere, som lige nu arbejder hårdt på at kunne tilbyde en række af deres kurser i online form:

- Vi tilbyder en 3 ugers kursuspakke med IT til kontoransatte, og fra næste uge starter vi op med en kursuspakke til detail- og handelsområdet. Senere er vi klar med en online kursuspakke målrettet ansatte inden for turisme området. For ansatte i industrien vil vi kunne tilbyde online kurser indenfor f.eks. elektronik, digitalisering med videre, siger Hanne Vestergaard Kristensen, Kursus- og Erhvervschef ved Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og tilføjer:

- Ud over vores egne kurser, kan vi hjælpe med at henvise til online kurser fra andre uddannelsesinstitutioner. Vi har et godt netværk og er altid klar til at hjælpe virksomheder og ansatte med at finde lige præcis de kurser, der passer til dem.

Vejledning

Trods det støt stigende udbud af online kurser, kan det være svært for en virksomhed især i en presset situation at overskue, hvordan man skal søge midler hjem til at dække løn og kursusudgift. Men her er der hjælp at hente.

Det særlige KUBE-samarbejde, som eksisterer i Ringkøbing-Skjern Kommune, giver mulighed for at henvise virksomhederne til én kontaktperson for vejledning og hjælp omkring online uddannelser og lønkompensation. Den person er Hanne Kirk, uddannelseskonsulent ved Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

- Hvis virksomheder eller ansatte ønsker hjælp til at finde den rette uddannelse eller til at søge midler hjem, skal de bare rette henvendelse ét sted – til Hanne Kirk. Så hjælper hun dem igennem processen, siger Hanne Vestergaard Kristensen, Kursus- og Erhvervschef ved Uddannelsescenteret.

Hanne Vestergaard Kristensen tilføjer, at Uddannelsescenteret i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner allerede nu udbyder mange online efter- og videreuddannelseskurser inden for alle fagområder og af varierende længder.

Det foreløbige kursuskatalog og indgangen til at hente vejledning og hjælp findes her: https://kompetencegruppen.ucrs.dk/online-undervisning/?FlexCourse=true

I øvrigt kan man altid hente hjælp til kompetencefondene hos de lokale fagforeninger – HK, 3F og Metal, ligesom Erhvervsakademiet MidtVest, EAMV, løbende udbyder online kurser på EAMV.dk

En komplet liste over online kurser med mulighed for lønkompensation findes her: https://www.voksenuddannelse.dk/

 

FAKTA:

Kompetencefondene yder 75-100 procent lønkompensation, når medarbejdere kommer på efter- eller videreuddannelse. Procentsatsen afhænger af, hvilken branche medarbejderen arbejder i. Man kan altid få vejledning fra ens fagforening i at søge kompetencefondene.

VEU-godtgørelsen er et tilskud til tabt arbejdsfortjeneste og udgør pt. 100% af dagpengesatsen. Kortuddannede – både i offentlig og privat ansættelse samt selvstændige erhvervsdrivende kan ansøge om VEU godtgørelse. Ansøgningen sker samtidig med, at man melder sig til kurset.

KUBE-samarbejdet består af Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern, Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Ringkøbing-Skjern Kommunes Beskæftigelsesafdeling og er etableret for at lette og fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner, virksomhederne og kommunen.