26. marts 2020

Mere hjælp til detailhandlen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Skyfish RKSK

Coronakrisen går hårdt ud over det lokale erhvervsliv – ikke mindst turismebranchen og detailhandlen. Handelsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune beder derfor nu de lokale banker, revisorer og advokater hjælpe, ligesom Erhvervs- og Vækstudvalget vil betale for bychefernes assistance til butiksdrivende de kommende måneder.

Coronakrisen har efterhånden lukket Danmark så effektivt ned, at også de detailhandlende, der egentlig godt må holde åbent, kigger langt efter kunderne og derfor allerede nu er hårdt ramt på økonomien.

Det gælder også i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor handelsrådet i samarbejde med kommunen nu udsender en meget klar appel til lokale revisorer, advokater, banker og andre forretningspartnere.

I et brev underskrevet af borgmester Hans Østergaard og formand for Ringkøbing Fjord Handelsråd, Bent Brodersen, bliver lokale revisorer, advokater, bankforbindelser etc. bedt om at stille deres viden og rådgivning gratis til rådighed for de lokale detailhandlende. Brevet bliver sendt til de pågældende virksomheders E-boks torsdag.

- Coronakrisen har taget hårdt på mange af vores lokale erhvervsdrivende, og vil vi sikre, at vi også har et godt og alsidigt – og ikke mindst lokalt forankret forretningsliv, når coronakrisen er overstået, så er det nu, de skal have en hjælpende hånd, siger borgmester Hans Østergaard.

Han peger på, at mange butiksejere har brug for at få lavet en plan for, hvordan de kan klare sig igennem krisen både her og nu og på lidt længere sigt:

Behov for mere end hjælpepakke

I hele landet er butikker og restauranter lukket som følge af påbud fra regeringen. Men omsætningen falder også hos de handlende, der fortsat holder åbent – både i de fysiske butikker og når det gælder online-salget.

- Regeringen er kommet med en hjælpepakke til detailhandelen. Den luner selvfølgelig, men for nogen rækker det ikke langt nok.  De har brug for yderligere hjælp, siger handelsrådets formand Bent Brodersen.

Han peger på, at det kræver tid og indsigt at forholde sig til de økonomiske hjælpepakker – noget der da også understreges af, at bycheferne i Hvide Sande/Søndervig, Ringkøbing, Skjern, Tarm og Videbæk i øjeblikket bruger langt størstedelen af deres tid på at rådgive detailhandlen i brug af hjælpepakker.

Hjælp fra kommunekassen

I endnu et forsøg på at afhjælpe coronakrisens indvirken på erhvervslivet i kommunen besluttede et enigt Erhvervs- og Vækstudvalg onsdag at finde 245.000 kr. i kommunekassen som kan dække bychefernes fulde løn i marts, april og maj måned.

- Kommunen er allerede kommet med en række tiltag, der skal hjælpe det lokale erhvervsliv. Ved at betale den fulde løn, sikrer vi, at bycheferne fortsat kan bruge deres tid på at hjælpe detailhandlen gennem krisen. Sammen med hjælpen fra bl.a. de lokale revisorer, advokater og banker, sikrer det en værdifuld støtte til handelslivet, siger Søren Elbæk, viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget.

- Vi betaler i forvejen ca. halvdelen af bychefernes løn gennem vores faste driftstilskud til Handelsrådet, så når vi nu går ind og dækker deres fulde løn, er det i erkendelsen af, at bychefernes tid i øjeblikket bruges på krisehåndtering – og selvfølgelig ud fra en betragtning af, at når kommunen dækker hele lønnen i de tre måneder, så skal butiksejerne i den periode ikke til lommerne for at hente deres sædvanlige del af lønnen, fortæller han, og tilføjer:

- Det her ER en helt ekstraordinær situation, og vi er nødt til at tænke alternativt for at sikre, at vores erhvervsliv, der før krisen klarede sig aldeles glimrende, ikke bukker under på det her. Det skylder vi dem – og os selv, forklarer Søren Elbæk.

Mere hjælp fra kommunen

Også på andre områder er der blevet tænkt alternativt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Økonomiudvalget hastegodkendte den 16. marts et forslag om at give erhvervslivet en hjælpende hånd ved at sikre, at kommunens leverandører får betalinger for ydelser hurtigst muligt i stedet for at vente i de sædvanlige op til 30 dage. Hensigten var at hjælpe med at sikre virksomhedernes øjeblikkelige kassebeholdning og afbøde nogle af krisens konsekvenser.

Herudover er det besluttet, at kommunen ikke udnytter muligheden for at kræve penge tilbage for serviceydelser, der pga. coronakrisen ikke bliver leveret.

Den 19. marts fulgte Ringkøbing-Skjern Kommunes beslutning om at fremskynde vedligeholdelses- og renovationsopgaver på kommunale bygninger til foreløbigt ca. 20 mio. kr. Igen med håbet om at afhjælpe de mest umiddelbare likviditetsproblemer og sikre, at også de små og mellemstore virksomheder har arbejde til deres ansatte og ordrer i bøgerne, når den værste coronakrise er overstået.

Og endelig blev fire af kommunens genbrugspladser i sidste uge genåbnet for erhvervsdrivende i forsøget på at undgå, at ophobet affald fra byggeri etc. bliver en unødig snubletråd for virksomhederne.