26. marts 2021

Fagchef fratræder i Land, By og Kultur

Fagchef fratræder i Land, By og Kultur

Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået en gensidig fratrædelsesaftale med fagchef Michael Damm. Arbejdet frem mod at få ansat en ny fagchef er indledt.

- Vi vil gerne sige tak til Michael Damm for den tid, han har været hos os, hvor vi har været glade for de input han har bibragt kommunen. Vi er dog på den relativt korte tid, Michael har være ansat i kommunen, blevet klar over, at vi ser forskelligt på den fremtidige udvikling af Land, By og Kultur. Derfor er vi også blevet enige om, at vi hver især skal se efter nye muligheder, siger direktør Flemming Juel-Nielsen.

Michael Damm tiltrådte som fagchef tilbage i december 2020, hvor han kom fra et job som chef for Bæredygtighed og Udvikling i Aalborg Kommune. 

Indtil der er ansat en ny fagchef overtager direktør Flemming Juel-Nielsen ledelsen af området i samarbejde med et erfarent ledelsesteam i Land, By og kultur.

De indledende skridt i retning af en ny rekrutteringsproces er taget.