15. marts 2024

Flere muligheder for nye kulturtilbud til børn og unge

Flere muligheder for nye kulturtilbud til børn og unge

Foto: Jørn Deleuran/Teatret OM

Livet som barn og ung kan være som en lang lys sommerdag, men det kan også være ensomt og en voldsom oplevelse – også i 2024. Nogle børn og unge har svært ved at navigere i den digitale tidsalder, og det afspejler sig i triste trivselsstatistikker, som vi efterhånden kender godt.

Blandt andet derfor er mål 3 i Ringkøbing-Skjern Kommunes kulturpolitik også, at: ”kunst og kultur skal være med til at skabe præstationsfrie rum med tid og nærvær, som kan bidrage til børn og unges trivsel.”

Dét vil politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget hjælpe på vej ved at gøre det nemmere at søge mindre beløb til nye kulturtilbud til netop børn og unge under 25 år. De har derfor vedtaget og indført Hurtigpuljen, som skoler, foreninger, folkeskoler, friskoler, ungdomsuddannelser, daginstitutioner, SFO, klubtilbud, andre institutioner og kulturaktører nu kan søge fra.

Erik Viborg er formand for Kultur- og Fritidsudvalget, hvor politikken og de nye retningslinjer er udviklet og vedtaget:

- I udvalget vil vi gerne give vores børn og unge alle muligheder for at udfolde sig, og det skal kulturpolitikken hjælpe til med. Som der står i mål 2 i kulturpolitikken, vil vi ”skabe bæredygtige kulturinstitutioner og styrke deres mulighed for at udvikle tilbud til børn og unge.” Når nu det bliver nemmere at søge puljepenge, håber vi, at endnu flere får lyst til at udvikle nye kulturtilbud, så børn og unge får udfordret deres fantasi, udtryksform og skabertrang, siger han.

I Hurtigpuljen kan man søge op til 10.000 kroner og få svar inden for fem uger.

- Vi vil løbende behandle de ansøgninger, der kommer ind til Hurtigpuljen, så ansøgerne hurtigt kan få besked om, hvorvidt de kan få tilskud eller ej, siger Anders Berg Jacobsen, fritidskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, og tilføjer:

- Når flere får mulighed for at søge – og når sagsbehandlingen kan gå så hurtigt - så vil det komme til at betyde, at endnu flere børn og unge kan møde professionel kunst og kultur i deres daginstitution, skole og fritid.

Den overordnede kulturpolitik og -pulje har fokus på, at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune møder kunst og kultur i deres hverdag, skaber fællesskaber og understøtter den grønne omstilling. Kulturpuljen støtter derfor projekter inden for musik, teater, billedkunst, skulptur, kunsthåndværk, performance, installationer, design, litteratur og dans.

Foreninger, kulturinstitutioner og andre institutioner kan søge op til 75.000 kroner fra den ”almindelige” kulturpulje, mens Hurtigpuljen giver nye muligheder for ansøgninger op til 10.000 kroner.

 

Læs mere om Hurtigpuljen og Kulturpuljen her:

https://www.rksk.dk/Files/Files/Om%20Kommunen/Puljer-der-kan-soges/KulturpuljensRetningslinjer01-24wt.pdf

Ansøgninger sendes til kultur@rksk.dk