19. marts 2024

Earth Hour slukker igen lyset i Ringkøbing-Skjern Kommune

Colourbox

Gadelyset i hele kommunen slukkes i Earth Hour fra kl. 20.30-21.30 på lørdag.

Når gader og veje pludselig ligger mørke hen på lørdag aften, så er det ikke nødvendigt at ringe til forsyningsselskabets nødtelefon og berette om fejlen. Der er nemlig slet ikke tale om nogen fejl.

I stedet er der tale om en markering af Earth Hour – jordens time, hvor mørket skal huske os på alt det, vi tager for givet - og minde os om, at vi skal passe på kloden.

Igen i år slukker Ringkøbing-Skjern Forsyning derfor lyset på gader og veje i byer og landsbyer i en time. Det sker på lørdag den 23. marts klokken 20.30 til 21.30.

Dermed markeres Earth Hour for første gang efter den såkaldte overshoot day, dagen hvor verdens ressourcer var opbrugt for i år, hvis hele verdens befolkning levede og forbrugte, som vi gør i Danmark. For Danmark faldt Earth Overshoot Day 2024 allerede sidste lørdag, den 16. marts.

Den symbolske mørke time skal traditionen tro minde os om at tage klimasagen alvorligt – og om at give en time til naturen. Derfor opfordres vi også til at slukke for lyset derhjemme.

Millioner slukker lyset

Earth Hour er verdens største klimakampagne, der arrangeres af WWF Verdensnaturfonden. En time om året slukker millioner af mennesker, tusindvis af virksomheder og byer kloden rundt lyset som et symbol på handling mod klimaforandringerne.

Formålet er at skabe debat og opmærksomhed i medierne og lægge pres på de nationale politikere, så flere lande lever op til den klimaaftale, der blev underskrevet i Paris i 2015.

Desuden er kampagnen en mulighed for virksomheder, kommuner og private til at komme i gang med at skabe en grønnere og mere klimavenlig hverdag.

Earth Hour startede i Australien i 2007, hvor Verdensnaturfonden WWF lancerede kampagnen med en fælles opfordring til at slukke lyset i Sydney en time.

Året efter var 35 byer og anslået 50 mio. mennesker med i kampagnen, og i 2020 deltog millioner af mennesker i 185 lande og territorier verden rundt.

Godt i tråd med Klimaplan A

I Ringkøbing-Skjern Kommune går Earth Hours fokus på en mere bæredygtig verden helt i tråd med kommunens klimapolitik, der bl.a. udstikker retningen for, at Ringkøbing-Skjern Kommune er fossilfri i 2040 og klimaneutral i 2050 – med en 70 procents reduktion i udledningen af klimagasser i 2030.

Arbejdet med at omstille Ringkøbing-Skjern Kommune til 100 procent vedvarende energi er forankret i Klimarådet, der består af erhvervs- og organisationsfolk samt politikere og embedsmænd fra kommunen. Rådet rådgiver bl.a. Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget og er med til at inspirere omgivelserne og sprede viden om vedvarende energi.

På siden her kan man læse mere om Earth Overshoot Day 2024: https://overshoot.footprintnetwork.org/newsroom/country-overshoot-days/

Læs mere om Earht Hour kampagnen her http://www.wwf.dk/kampagner/sluk_lyset/