29. marts 2017

Internationalt møde om grøn omstilling i lokalsamfundet

Internationalt møde om grøn omstilling i lokalsamfundet

De kommer fra fem forskellige lande og fra universiteter, kommuner, regioner og almennyttige organisationer. Sammen skal de finde frem til måder, der lader borgerne gå forrest i den grønne omstilling. Fra onsdag d. 29. til fredag d. 31. mødes parterne i EU-projektet COBEN i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Projektet har særligt fokus på konceptet Civic Energy, som handler om organisering og involvering af borgerne i den grønne omstilling. 

- Den grønne omstilling har to sider: Dels skal vi fremstille ren, billig og effektiv energi, og dels skal vi skrue ned for forbruget uden at skrue ned for livskvaliteten. På begge områder giver det rigtig meget mening at forankre initiativet og innovationskraften i lokalsamfundene. Det er vi mange, der tænker for tiden, og derfor har EU også satset på COBEN-projektet for at indsamle systematiseret viden om, hvordan man skal gøre for at lykkes med det, siger projektleder Alexander Lauring Knudsen.

- COBEN-samarbejdet handler om at lære af hinanden til gavn for egne og fælles ambitioner på klima- og energiområdet. Det er uden tvivl lærerigt at mødes på tværs af landegrænser med mennesker, der på samme måde som os, er optaget af at finde løsninger på tidens største globale udfordring, siger Peder Sørensen, formand for Energirådet.

COBEN-projektet løber over tre år og begyndte 1. november 2016.

Besøger Danmarks største energipark
Udover at arbejde på det fælles projekt, skal COBEN-deltagerne også høre om Ringkøbing-Skjern Kommunens arbejde med at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i år 2020. Torsdag går turen til Danmarks største energipark, Nørhede-Hjortmose Besøgscenter mellem No og Ølstrup, der producerer strøm via en kombination af vindmøller og solceller. Her skal de internationale deltagere også høre om den danske fjernvarmemodel.

-COBEN-samarbejdet er også en anerkendelse af det målrettede arbejde vi i Ringkøbing-Skjern Kommune har udført siden 2009. Vi er en gazellekommune, hvad angår skiftet fra fossil energi til det grønne og vedvarende. Det aflæses også i de mange arbejdspladser vi har i kommunen inden for området, siger Peder Sørensen

- Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder målrettet med visionen Energi2020, og det kan vi tydeligt se i vores energiregnskaber. Men det er også samtidig helt klart, at vi skal have flere med til at trække forandringerne ind i hjemmene og lokalsamfundene, og det er lige nøjagtig her, at COBEN-projektet kan give os rygstød, siger Alexander Knudsen

I Ringkøbing-Skjern Kommune er første skridt at indgå i dialog med borger- sogneforeningerne om projektets ide, hvordan lokalsamfundet ser sig selv i den ramme og hvilke ressourcer, projektet kan tilbyde de enkelte sogne og de enkelte borgere inden for fire overordnede emner: varmekilder, energirenovering, elbesparelser og grøn transport.

 

Fakta
Projektet har et samlet budget for de seks partnerlande på næsten 35 mio. kr.  Ringkøbing-Skjern Kommunes andel udgør ca. 8,5 mio. kr. og finansieres af den del af Byrådets vækstpulje, der er afsat til Energi2020, af Grøn Ordning og med mere end fire mio. kr. fra EU's Interreg Nordsø program

COBEN står for Delivering Community Benefits of Civic Energy.

Den 3-årige projektperiode løber fra d. 1. november 2016 til d. 31. oktober 2019

De øvrige partnere i COBEN er:

 • Tyskland:
  Universität Oldenburg, COAST (University of Oldenburg, COAST, UniOL) (Lead Partner)
  Landkreis Osnabrück (Osnabrück County, LKOS)
  Stiftung Fachhochschule Osnabrück (University of Applied Sciences Osnabrück, OUAS)

 • Nederlandene
  Gemeente Emmen (Local authority of Emmen, Emmen)

 • Skotland
  Energy Savings Trust Scotland (Energy Savings Trust Scotland, EST)

 • Belgien
  Provincie Oost-Vlaanderen (The Province of Eastern Flanders, POVL)

 • Norge
  Østfold fylkeskommune (Østfold County Council, OCC)
  Fylkesmannen i Østfold (Østfold County Governor, OCG

Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i Region Midtjylland, der producerer mest vindenergi målt på kWh.

Ringkøbing-Skjern Kommune har nedbragt sit CO2-udslip per indbygger med 75 procent på otte år fra 11,1 ton per indbygger i 2007 til 2,8 ton per indbygger i 2015

Se mere på www.energi2020.dk