20. marts 2020

Kære virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune

Hvide Sande Havn

Det er en underdrivelse at sige, at den seneste tid har budt på udfordringer, som vi indtil for kun få uger siden dårligt kunne forestille os.

På sundhedsområdet er vi på nuværende tidspunkt udfordret til stregen, og kan kun forvente, at det værste endnu er foran os – trods det, at vi har en organisation, der på forbilledlig vis har formået at omorganisere og opbygge kapacitet under vanskelige vilkår med hjemsendte medarbejdere.

Men når vi skriver til jer som virksomheder, er det fordi, vi jo også godt ved, at coronakrisen har sat en øjeblikkelig kæp i hjulene hos mange af jer. Det gælder store produktionsvirksomheder i industrien og det gælder de mange små erhvervsdrivende i bl.a. service-, oplevelses- og turismeerhvervet, hvor sæsonen med ét er blevet meget kortere. Og hvor indtjeningen nu er helt og aldeles uvis. Samt naturligvis alle jer midt imellem.

Vi er taknemmelige over vores erhvervsliv i Ringkøbing-Skjern Kommune og stolte over, at vi – før krisen – i fællesskab sikrede, at kommunen lå på en tredjeplads i erhvervsvenlighed i DI’s årlige måling, ligesom ledigheden var lav og vi har bidraget med 23 pct. over landsgennemsnittet til BNP.

Derfor rammer det hårdt lokalt, men også for det danske samfund som et hele, når det tynder ud i efterspørgslen på jeres ydelser eller produkter - og når der bliver længere mellem ordrerne i jeres ordrebøger.

Samtidig står det klart, at selv de virksomheder, der stadig holder gang i produktionen eller salget, går en svær tid i møde og risikerer at opleve store økonomiske tab.

Regeringen har allerede annonceret flere hjælpepakker til erhvervslivet; hjælpepakker der uden historisk fortilfælde er indgået med samtlige Folketingets partier. Det understreger, hvor svær en tid, I virksomheder befinder jer i.

Vi håber, at de økonomiske tiltag fra Folketinget vil sikre eksistensen for langt de fleste virksomheder. Store som små. Og I skal vide, at vi også fra Ringkøbing-Skjern Kommunes side vil strække os langt for at hjælpe, hvor vi kan.

Økonomiudvalget hastegodkendte allerede først på ugen, at vi giver erhvervslivet en hjælpende hånd ved at sikre, at kommunens leverandører får betalinger for ydelser hurtigst muligt i stedet for at vente i de sædvanlige op til 30 dage. Derved håber vi at kunne hjælpe med at sikre jeres øjeblikkelige kassebeholdning og forhåbentlig afbøde nogle af krisens konsekvenser.

Herudover er det besluttet, at kommunen ikke udnytter muligheden for at kræve penge tilbage for serviceydelser, der pga. coronakrisen ikke bliver leveret. Pressemeddelelsen om de tiltag, finder I her: 

I går offentliggjorde vi så beslutningen om at fremskynde vedligeholdelses- og renovationsopgaver på kommunale bygninger til foreløbigt ca. 20 mio. kr. Igen håber vi at kunne afhjælpe de mest umiddelbare likviditetsproblemer og sikre, at nogle af vores små og mellemstore virksomheder har arbejde til deres ansatte og ordrer i bøgerne, når den værste coronakrise er overstået. Læs mere her: 

Endelig har vi genåbnet fire af kommunens genbrugspladser (i Ringkøbing, Hvide Sande, Videbæk og Tarm) for erhvervsdrivende, så vi undgår, at ophobet affald fra byggeri etc. bliver en unødig snubletråd for jer.

Ingen kan længere være i tvivl om, at vi står i en meget alvorlig – og desværre for nogle endda umulig – situation. Som kommune og som samfund er vi afhængige af, at I klarer jer igennem krisen på bedst mulig vis. Derfor er vi lydhøre i forhold til forslag, hvis I har gode idéer til hjælpepakker, der kan komme hele vores erhvervsliv til gode. På samme måde skeler vi hele tiden til, hvilke tiltag andre kommuner tager for at hjælpe erhvervslivet i denne svære tid.

Sidst men ikke mindst vil vi gerne sige en stor tak, fordi I knokler ufortrødent videre trods krisen. Tak til håndværkeren og industrimedarbejderen, til servicemedarbejderen og landmanden - og til alle I andre, der udviser samfundssind i en svær tid.

De bedste hilsner

Hans Østergaard (borgmester)

Søren Elbæk (viceborgmester, fmd. Erhvervs- og Vækstudvalget)