26. marts 2020

Vej og Park genoptager arbejdet – hvor det er forsvarligt

Birger Randeris (på foto) har godkendt, at vi bruger billedet. Merete

Nye retningslinjer fra de nationale myndigheder betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune nu sender medarbejdere, der kan arbejde alene og uden at udgøre en smitterisiko, tilbage på traktoren.

I lighed med landets andre kommuner – og helt i tråd med retningslinjerne fra statsministeren, har medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune været hjemsendt de seneste to uger.

For mange har det bare betydet, at køkkenbordet er blevet til skrivebord, men for folkene i f.eks. kommunens Vej og Park-afdeling har det været svært at arbejde hjemmefra, fordi en skæv fortovsflise er svær at rette op pr langdistance.

Men nu er flere af medarbejderne i netop Vej og Park-afdelingen på vej tilbage i arbejdstøjet.

Det sker, efter at Statsministeriet tidligere på ugen meldte ud, at offentlige ansatte kan arbejde som normalt, forudsat at deres opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt.

- Vi støtter bestemt linjen om at forhindre spredningen af coronasmitte ved at holde god afstand. Men vi har en del opgaver som kan løses af én mand på en traktor, og så giver det god mening, at de kan komme ud og komme i gang med arbejdet, inden græsset i rabatterne for eksempel får så godt fat, at det går ud over trafiksikkerheden, siger Lone Rossen fagchef for Land, By og Kultur i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun understreger, at medarbejderne, der nu får lov at komme tilbage på arbejde naturligvis fortsat vil respektere myndighedernes retningslinjer om f.eks. at holde afstand.

- Vi genoptager arbejdet i Vej og Park de steder, hvor vi vurderer, at der er minimal risiko for smittespredning, og vores nøgleparameter har været én mand og én bil – vi lader derfor ikke medarbejderne køre ud sammen eller arbejde tæt sammen på en opgave.

Stram prioritering

I vurderingen af, hvilke medarbejdere, der kan komme tilbage på arbejde prioriterer kommunen at løse opgaver, der har trafiksikkerhedsmæssig betydning. Det kan f.eks. være udskiftning af vejskilte, reparation af rendestensbrønde, asfaltreparationer mm. Herudover prioriteres opgaver som det erfaringsmæssigt koster dyrt at forsømme for længe. Det drejer sig f.eks. om genopretning af stier og grusveje efter vinterens hårde belastning.

Desuden har kommunens vejinspektør fået lov at køre ud i sin inspektionsbil og vurdere de ca. 1800 km asfaltvejes tilstand, således afdelingen kan tilrettelægge de kommende asfaltudbud.

Herudover vil kommunens folk få lov én og én at køre strandkasserne til opsamlet affald ud på strandene, ligesom de får lov at arbejde på at klargøre tennisbaner og fodboldbaner, så de står klar, når coronakrisen er overstået, og vi igen må samles til sportslige udfoldelser.

- Vi forventer at kunne igangsætte yderligere opgaver, som har betydning for, at samfundet ikke går i stå - under forudsætning af, at det kan ske uden nævneværdig menneskelig kontakt, fortæller Lone Rossen.

Hun peger på de §3-vurderinger, der skal laves, inden der kan give byggetilladelse eller opgaver af betydning for klimasikring som f.eks. opmåling af vandløb som eksempler på andre opgaver, der formentlig vil kunne udføres uden at gå på kompromis med hensynet til at undgå spredning af corona-smitten.