22. marts 2021

Nu kommer vaccinerne til de sociale botilbud

Nu kommer vaccinerne til de sociale botilbud

Onsdag den 24. marts bliver ’store vaccinationsdag’ på sociale botilbud i kommunen, hvor alle beboere bliver tilbudt det første af to stik, der skal beskytte dem mod covid-19.

Teams af lokale praktiserende læger lægger onsdag den 24. marts vejen forbi 11 adresser i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor i alt 246 beboere på sociale botilbud har takket ja til at blive vaccineret mod covid-19. På ni af adresserne ligger kommunale botilbud, på to er botilbuddene private.

Det er en bred målgruppe af borgere, der nu modtager vaccinen; nogle er hæmmet i deres udvikling, andre har pådraget sig en sen hjerneskade, nogle har en psykisk diagnose, andre igen har en blanding af fysiske og psykiske udfordringer – men et fælles vilkår for beboerne på de forskellige botilbud er, at de stadig lever med besøgsrestriktioner.

- Vi har en forventning om, at besøgsrestriktionerne kan lempes, som det er sket på ældrecentrene, når vaccinationsprogrammet er gennemført, siger Allison Hansen, centerleder på botilbuddet Brohuset i Ringkøbing.

I øjeblikket kan beboerne fortsat kun have besøg af et begrænset antal pårørende eller tætte venner, og aktiviteter i frivilligt regi er aflyst.

- Naturligvis vil der fortsat være behov for at beskytte beboerne efter vaccinationerne, men det vil give en større tryghed og alt andet lige føre til en bedre livskvalitet, hvis vi kan åbne dørene for flere besøgende. Det er tydeligt, at nogle af vores beboere længes efter det, så det bliver virkelig en festdag, tilføjer Allison Hansen.

Hun er også repræsentant for fagområdet Handicap og Psykiatri i Sundhedskrisestaben, som har overblik over kommunens sundhedskritiske indsatser under coronakrisen.

Det er vaccinen fra PfizerBioNTech, som tilbydes til beboerne. For at virkningen skal slå fuldt igennem, skal man have to stik med cirka tre ugers interval.

Personalet vaccineres i et andet spor, dog er vaccinationerne her pt. sat på pause, da der er tale om vacciner fra AstraZeneca.