3. marts 2021

Nu opgraves Søndervigs hovedpulsåre

Foto Nanna Resen Westen

Anlægsarbejdet ved Søndervig går hurtigere end planlagt. Derfor kan Ringkøbing-Skjern Forsyning allerede nu grave til spildevandsledninger på Søndervig Landevej - og give adgang til ny midlertidig P-plads.

Ifølge planlæggernes Excelark skulle vi lidt længere frem i kalenderen – og dermed ind i starten af den turistmæssige højsæson, før Søndervig Landevej mellem den nye rundkørsel og lyskrydset skulle graves op.

Men allerede mandag morgen mødte entreprenørerne talstærkt op, afspærrede vejen på strækningen og gik i gang med at grave. Vejarbejdet på Søndervig Landevej er nemlig fremrykket, og skal være færdigt inden påske.

Det er Ringkøbing-Skjern Forsyning, der graver på strækningen som led i det omfattende anlægsarbejde, der finder sted i og omkring Søndervig i forbindelse med byggeriet af Lalandias badeland og de resterende af i alt 483 sommerhuse på Lalandia-grunden nord for Søndervig Landevej.

Da Søndervig i årevis har været en trafikmæssig flaskehals – ikke mindst i sommermånederne – har Ringkøbing-Skjern Kommune benyttet byggeriet af badelandet og ferieboligerne til at forskønne vejnettet, ligesom en ny rundkørsel og omfartsvej nu leder trafikken sydpå uden om Søndervig.

Ringkøbing-Skjern Forsyning benytter samtidig anledningen til at få forbedret regnvandsafledningen fra Søndervig by, få udskiftet gamle kloakrør, og forberede kloaksystemet til større spildevandsmængder i fremtiden. Herudover følger bl.a. etablering af kanaliseringsanlæg og regnvandsbassiner.

Det er spildevandsledninger til kloakken, der nu skal graves ned på Søndervig Landevej.

- Vi ved godt, at det forstyrrer trafikken ind til Søndervig, at vi graver. Men forhåbentlig generer det mindre, at vi graver nu end hvis det havde været senere på foråret, siger projektansvarlig hos forsyningen, Andreas Løhde.

Han tilføjer, at gravearbejdet på Søndervig Landevej desuden skal være færdigt for at give adgang til en ny midlertidig parkeringsplads, der åbner til Kr. Himmelfartsdag på nordsiden af Søndervig Landevej øst for Lalandia-grunden.

Få klager

Det er 10 måneder siden, at det omfattende anlægsarbejde i og omkring Søndervig begyndte. Undervejs har kommunens planlæggere holdt informations- og dialogmøder med en lokal følgegruppe bestående af Centerforeningen, Beboerforeningen og en repræsentant for sommerhusudlejerne.

Her har meldingen været, at der kun været ganske få klager over byggeriet og konsekvenserne af det fra fastboende, turister og pendlere i området.

- Vi kan forstå på følgegruppen, at folk har følt sig godt informeret og derfor har været tolerante i forhold til f.eks. omkørsler og eventuelle kødannelser, fortæller Nanna Resen Westen, udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommunes afdeling for Plan og Vejanlæg.

Forud for det omfattende anlægsarbejde har kommunen flere steder sat informationsskilte op, bl.a. med link til hjemmesiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vejprojekter-ved-soendervig, hvor man kan se tidsplaner og læse om det samlede projekt.

 

FAKTA:

Det samlede anlægs- og byggearbejde i og omkring Søndervig ventes afsluttet i sommeren 2022.

På kommunens hjemmeside er der oprettet en projektside for anlægsarbejdet i Søndervig. Den finder man her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/projektsider/vejprojekter-ved-soendervig