3. marts 2021

Virtuelt infomøde om statslig energipulje

colourbox

Efter at en statslig tilskudspulje til energirenoveringer på 245 mio. kr. i efteråret blev revet væk, bebudede Energistyrelsen allerede omkring nytår, at der ’i løbet af første kvartal 2021’ ville blive åbnet for en ny tilskudspulje til energirenoveringer.

I den nye pulje er der hele 675 mio. kr. som borgere kan søge til energirenoveringer af private hjem, og i en pressemeddelelse fra Klima, Energi- og Forsyningsministeriet hedder det nu, at den første af årets tre ansøgningsrunder til puljen åbner i ugen efter påske.

- Med en energirenovering har man udsigt til en lavere varmeregning, ligesom man forbedrer sit indeklima og gør en positiv forskel for vores klima ved at spare energi og dermed udlede mindre CO2, siger Henning Donslund, specialkonsulent i Energisekretariatet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på, at det statslige tilskud, når puljen åbner, kan søges til en lang række boligforbedringer, der sparer energi. Og han understreger, at tilskuddet gør det mærkbart billigere at få udført energirenoveringer af helårsboliger.

- En af de energirenoveringer, hvor der er rigtig mange tilskudskroner at hente, er f.eks. udskiftning af et gammelt oliefyr. Så er man ejer af et oliefyr eller gasfyr, så er det måske nu man skal skifte til fjernvarme eller varmepumpe, siger Henning Donslund.

Dét og mange andre gode råd om, hvad puljen dækker, hvem der kan søge, hvilke krav der er til ansøgningen, og hvordan man søger, kan man også få, når Ringkøbing-Skjern Kommunes Energisekretariat den 11. marts kl. 19.00 inviterer til virtuelt infomøde.

For at deltage i mødet skal man logge på kommunens Facebookside. (Man behøver ikke have en Facebook-profil for at logge på og følge mødet).

På mødet vil kommunens Energisekretariatet sammen med energikonsulenter fra rådgivningsbureauet Transition fortælle om den statslige pulje – og sidde klar til at svare på spørgsmål fra borgere.

Man kan forberede sig ved at læse om puljen på Energistyrelsens hjemmeside.

- Hér kan man også tilmelde sig styrelsens nyhedsbrev, så man får direkte besked via e-mail, når puljen kan søges, fortæller Henning Donslund, der forudser, at man skal være hurtig med sin ansøgning for at nå at få del i tilskudskronerne.

- Og så skal man huske, at der IKKE gives statsligt tilskud til energirenoveringer, der allerede er påbegyndt. Man må gerne indhente tilbud, men hvis man allerede har en aftale med en håndværker betyder det, at man ikke kan opnå tilskud, siger han – og anbefaler, at man udover at deltage i det virtuelle infomøde også læser vejledningen til tilskudspuljen rigtig godt igennem, før man skriver sin ansøgning.

- For at være kvalificeret til at søge puljen skal ens bolig have et gyldigt energimærke – med mindre det kun er installationen af en varmepumpe, man søger til. Derfor skal man forud for ansøgningen have en autoriseret energirådgiver ud og udfærdige en energirapport med et energimærke, forklarer Henning Donslund.

Det koster typisk 6.000-7.000 kr. at få gennemgået boligen med henblik på at få udarbejdet et energimærke. Til gengæld kan der også søges tilskud på op til 3.000 kr. til at få udarbejdet energimærket.

Søger man kun Energistyrelsens pulje om tilskud til at erstatte sin nuværende varmekilde med en varmepumpe, behøver man ikke fremvise et energimærke på boligen.

Energirenoveringstilskuddet er skattefrit for private boligejere, og fra den dato, man får tilsagn om støttekroner, har man to år til at få udført energirenoveringen.

Fakta:

Virtuelt infomøde om Energistyrelsens tilskudspulje: torsdag den 11. marts kl 19.00

Log på mødet her

Læs mere om puljen på Energistyrelsens hjemmeside.