7. marts 2017

Temamøde: Jordfordeling kan gavne både landbrug, natur, miljø og brugere af naturen

Temamøde: Jordfordeling kan gavne både landbrug, natur, miljø og brugere af naturen

Hvis ny jordfordeling gøres rigtigt, får man et kinderæg med hele tre ting på én gang: En økonomisk gevinst for landmanden, beskyttelse af natur og miljø samt bedre adgang til naturperler for såvel lokale borgere som turister.

Projektet Bedre brug af det åbne land arbejder med mulighederne for ny jordfordeling i Ringkøbing-Skjern Kommune. Blandt andet i området omkring Lønborg Hede, som er omdrejningspunkt for et temamøde mandag den 13. marts på Lønborggård i Tarm. Alle interesserede er velkomne.

- Det er vigtigt for os at inddrage alle relevante interessenter i det, vi kalder multifunktionel jordfordeling. Derfor håber vi, at rigtigt mange vil deltage i tema-mødet, siger Lene Moth, fælles projektmedarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommune og Vestjysk Landboforening.

Ideen er at flytte landbrugsproduktion væk fra de sårbare områder og samle den enkelte landmands jorder tættere på bedriften. Det vil gavne landmandens økonomi og beskytte natur og miljø bedre. Samtidig kan det åbne for produktion af nye mindre belastende driftsformer og bedre adgang til rekreative områder.

Bedre brug af det åbne land er et pilotprojekt, og ønsker ikke at udvikle noget på bekostning af andet. Ambitionen er derfor at tale sig til rette med alle parter og forskere fra landets universiteter deltager for at måle effekten af de indsatser, der bliver enighed om.

- I en kommune med visionen Naturens Rige er det oplagt at bruge projektet til blandt andet at gøre det let at komme ud og opleve særligt smukke eller spændende naturområder. På temamøde skal vi blandt andet debattere, hvordan det kan lade sig gøre under hensyntagen til andres brug af samme område fx jægernes, siger Lene Moth.

Projektet udvikler sig i samskabelse med interessenter

Da projektet for et års tid blev sat i gang med penge fra Realdania, skete det uden aftalte mål.

- Som lodsejer vil man gerne vide, hvad det er, projektet præcist kommer til at betyde for en selv. Men i dette projekt, har vi ikke haft noget besluttet på forhånd, da meningen er, at projektet skal udvikle sig i samskabelse med de forskellige interessenter, siger Lene Moth.

Fem forskere vil på tema-mødet belyse potentialet for at udvikle og styrke landbrug, landdistrikterne, miljø og rekreative områder gennem jordfordeling

Tilmelding skal ske til Tanja Kaiser, tanja[mail]landudviklerne.dk eller tlf. 5135 6465 senest fredag d. 10. marts kl. 13.00

Fakta
Temadagen om potentialer ved multifunktionel jordfordeling ved Lønborg Hede finder sted mandag d. 13. marts kl. 16:30 til 21:00 på Lønborggård, Lønborggårdvej 1, 6880 Tarm.

Der serveres sandwich, øl og vand samt kaffe, te og småkager undervejs.