1. februar 2019

Naturens Rige er stadig førende på vindkraft

Naturens Rige er stadig førende på vindkraft

Med en ambition om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2020 er det ikke nogen overraskelse, at Ringkøbing-Skjern Kommune er den kommune i Region Midtjylland, der har den suverænt største produktion af energi fra vindmøller.

Faktisk viser nye tal, for vind-produktionen i Region Midtjylland, at Ringkøbing-Skjern Kommune i 2018 stod for knap en tredjedel af den samlede el-produktion fra vindkraft i hele regionen.

Derudover viser de lokale energiregnskaber, der er opgjort i samarbejde med Region Midtjylland, og som i disse dage offentliggøres for de 19 kommuner i regionen, at Ringkøbing-Skjern Kommune ved udgangen af 2017 var nået op på en selvforsyning med vedvarende energi på hele 65,6 procent.

Den forrige opgørelse, der baserede sig på 2015-tal viste, at kommunen havde en selvforsyning med vedvarende energi på 58,5 procent.

- I 2016 og 2017 blev der ikke opstillet mange nye vindmøller i kommunen. Men ved årsskiftet 2017/2018 kom der til gengæld ca. 90 MW nye møller, hvilket er en betragtelig tilføjelse i forhold til de 405 MW møller, der er med i 2017-beregningerne, siger Henning Donslund, projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020-sekretariat.

De nye tal, for vind-produktionen i Danmark, der stammer fra Energistyrelsen og er opgjort pr. 1. december 2018, viser, at Ringkøbing-Skjern Kommune i de første 11 måneder af 2018 producerede 4237 terajoule (TJ) el fra vindkraft, efterfulgt af Holstebro og Lemvig Kommuner med hhv. 1658 TJ og 1569 TJ.

Markante forbedringer

Kigger man på grafen over produktionen af el fra vindkraft i Ringkøbing-Skjern Kommune over en årrække, viser den imidlertid ikke nogen stor produktionsforøgelse i 2018 i forhold til 2017.

- 2018 var et dårligt vindår, hvor det kun blæste 90 procent af et normalt år, forklarer Henning Donslund. Han regner med, at de nye møller – sammen med de kystnære møller i Vesterhav Syd-projektet, der allerede er planlagt – fremover vil bidrage markant til kommunens el-produktion fra vindenergi – og dermed til målet om at nå 100 procents selvforsyning med vedvarende energi i 2020 – eller umiddelbart derefter:  

- Vi vedtog for år tilbage en ambitiøs vision om, at vi i 2020 ville være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Det tal når vi tidligst i 2021, forklarer borgmester Hans Østergaard, og tilføjer:

- Betyder det så, at vores strategi har spillet fallit? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg er stolt over, at vi i 2020 når op på noget, der ligner 93 procent selvforsyning – og jeg er stolt over, at vi har været foregangskommune på den vedvarende energi og dermed har bevist, at en kommune kan bidrage til den grønne omstilling. Vi havde en ambitiøs vision, men visioner skal være ambitiøse og de skal sætte en retning, siger borgmesteren.

 

FAKTA:

50 procent af produktionen fra de kystnære havvindmøller, der er planlagt opsat ved udgangen af 2020, indregnes i kommunens Energi2020-strategi med 13 procentpoint. En udsættelse vil betyde, at Ringkøbing-Skjern Kommune lander på ca. 80 procent selvforsyning fra vedvarende energi i 2020.

 

Med 2014 som normalår har vinden de efterfølgende år været:

2018: 90 pct af et normalår

2017: 102 pct

2016: 91 pct

2015: 113 pct