15. november 2023

Det mener borgerne om livet i Ringkøbing-Skjern Kommune

Det mener borgerne om livet i Ringkøbing-Skjern Kommune

For femte gang er deltagerne i det kommunale borgerpanel blev stillet en række spørgsmål om, hvordan de ser ”det gode liv” i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I undersøgelsen bliver borgerne bedt om at se på deres liv, på de materielle og immaterielle ressourcer, som den enkelte har til rådighed og bruger til at skabe ”Det gode liv”.

- Det er et stort fokusområde for os løbende at se på, hvordan borgerne har det. Det her handler ikke om penge. Det er vores alternative regnskab, hvor det handler om borgernes velbefindende – det er jo borgerne, vi er her for, siger Thomas Andersen, stabschef i Viden & Strategi, Ringkøbing-Skjern Kommune.

’Det gode liv’ indgår i Ringkøbing-Skjern Kommunes vision, hvor alle skal have frihed til at skabe sig et godt liv – og derfor er det også både relevant og interessant at høre, hvordan borgerne oplever mulighederne for netop dét i hverdagen.

I 2023 er undersøgelsen endnu en gang gennemført og viser en række spændende resultater.

For eksempel viser undersøgelsen, at 81 procent af borgerne er tilfredse med deres liv. Det er et flot tal, men der har været et fald i tilfredsheden, som nu er tilbage på niveauet for 2015.

74 procent mener, de har gode muligheder for at kunne realisere deres drømme og ambitioner med deres nuværende ressourcer og bopæl. I 2019 var det tal 82 procent.

Bruges som rettesnor

Hver gang, når undersøgelsen er gennemført og færdiganalyseret, bliver resultaterne præsenteret for chefgruppen i kommunen. De tager hver især resultaterne med sig tilbage til deres afdelinger og bruger dem som afsæt til det arbejde, der hver dag foregår for at skabe rammerne, så borgerne i Ringkøbing-Skjern kan skabe og leve det liv, de drømmer om.

- Vi ser en klar sammenhæng mellem corona-epidemien og vores livsindstillinger i den her undersøgelse. For borgernes prioriteringer har ændret sig: Det ser vi især på svarene omkring relationer, balance mellem arbejde og fritid og hvilken betydning ens indkomst har. Flere af tallene er umiddelbart faldende, men det er en tendens, vi ser på landsplan også. Når vi sammenligner os med andre kommuner, er borgerne her i kommunen stadig blandt de mest lykkelige i landet, siger Thomas Andersen.

I undersøgelsen ”Det gode liv” bliver der målt på 10 dimensioner. For hver dimension er der her fremhævet de væsentligste resultater:

  • 71 procent af borgerne oplever, at deres uddannelse giver adgang til de jobs, de ønsker. Det er en stigning siden 2015, hvor andelen var 60 procent.
  • I forhold til 2015 er borgerne i 2023 mere tilfredse med adgangen til jobs i lokalområdet, som passer til deres kompetencer og ønsker.
  • Borgerne er mere tilfredse med balancen mellem arbejde og fritid i 2023, end de var i 2015. De angiver, at balancen har stor betydning for livskvaliteten – tilfredsheden ligger dog fortsat i den lave ende.
  • Fra 2015-2023 er indkomsten blevet mindre vigtig for borgerne i Ringkøbing-Skjern, som i stedet sætter større pris på de sociale relationers betydning. Tallene viser, at i 2021 var 94 procent af borgerne tilfredse med deres forhold til familie og venner. I 2023 er denne andel faldet til 84 procent.
  • ​I 2023 mener borgerne, at de har bedre muligheder for at komme politisk til orde sammenlignet med i 2015 – og samtidig er politik blevet nemmere at forstå. Når det kommer til tillid, er der sket et fald i tilliden til de folkevalgte institutioner fra 2015-2023, herunder også i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog har borgerne mere tillid til Ringkøbing-Skjern Kommune, end de har til Folketinget, regionerne og EU.
  • 89 procent af borgerne er trygge ved at færdes i deres eget nabolag.
  • Borgerne bruger naturen mere i 2023, end de gjorde i 2015. I 2023 bruger 36 procent af borgerne dagligt naturen.
  • Generelt vurderer borgerne, at et godt helbred er blandt de dimensioner, der betyder mest for dem. Det er dog samtidig den dimension, som borgerne er mindst tilfredse med.
  • Både i 2015 og i 2023 svarer 8 ud af 10 borgere, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de inden for de næste 3 år vil flytte væk fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Der er ingen sammenhæng mellem flyttetilbøjelighed og hvorvidt borgerne er bosat i landdistrikter, landsbyer eller hovedbyer. Fra 2015 til 2023 er der desuden sket en stigning i borgernes tilfredshed med deres bolig.
  • 70 procent af borgerne lever godt eller rigtig godt på deres nuværende indkomst, hvilket er på niveau med 2015.

 

Læs hele undersøgelsen HER 

 

FAKTA

Borgerpanelet

Kommunen ønsker at have en dialog med borgere og brugere for at skabe de bedste løsninger. Det er en del af den politiske vision for kommunen. For at skabe denne dialog har Ringkøbing-Skjern Kommune i 2008 etableret et borgerpanel for at indsamle viden om, hvordan det er at være indbygger i Ringkøbing-Skjern Kommune.
 
Borgerpanelet består af omtrent 2000 borgere på 18 år eller derover, som, fordelt på køn, alder og geografi, udgør et repræsentativt udsnit af kommunens borgere.