27. november 2023

Endnu 33 nye elbiler kører nu ud i Danmarks grønne kommune

Endnu 33 nye elbiler kører nu ud i Danmarks grønne kommune

Kommunens Sundhed- og Omsorgsområde lægger sig i front med indkøbet af i alt 43 elbiler i år. 10 har allerede fået nogle kilometer på tælleren. De sidste 33 kører ud fra forhandleren i denne uge.

De 33 biler, som holder klar til afhentning hos den lokale VW-forhandler i Ringkøbing, er sølvgrå. Men de er også grønne. Bilerne kører nemlig på ren, grøn strøm.

Med indkøbet af endnu 33 elbiler har kommunens Sundhed- og Omsorgsafdeling indkøbt i alt 43 nye elbiler i år. Dermed er området tæt på at leve op til kommunens klimaplan, hvor en målsætning lyder, at alle nyindkøbte biler senest fra 2025 skal køre på vedvarende energi.

Elbilerne er næsten tre gange så dyre i indkøb i forhold til tilsvarende fossile biler, men de er væsentligt billigere i vedligehold og drift. Faktisk viser kommunens beregninger, at det vil koste mindre end én krone ekstra pr. kørt kilometer at udskifte en fossil bil med en ny elbil.

- Det er en klar politisk prioritet, at kommunens bilpark skal over at køre på vedvarende energi, siger 1. viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg, Søren Elbæk.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi siden 2008 haft en politisk ambition om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi. Vi producerer allerede ca. en halv gang mere strøm, end vi forbruger i kommunen, så det giver rigtig god mening, at vi bruger mere af den grønne strøm lokalt i stedet for at hente diesel og benzin langvejs fra og belaste både klima og miljø med det, tilføjer han.

Danmarks elbil-kommune

Energiselskabet EWII og Foreningen Elbilby udnævnte tidligere på året Ringkøbing-Skjern Kommune som Danmarks elbil-kommune 2023 – blandt andet på baggrund af, at der selv i landets geografisk største kommune er mulighed for at oplade sin elbil både i centerbyer og i landsbyerne.

I løbet af sensommeren og efteråret er der nemlig blevet opsat 110 offentligt tilgængelige elladestandere med i alt 220 ladeudtag på kommunale P-pladser i hele kommunen – udover de kommercielle ladestandere, som også er stillet op.

Bæredygtighed – også i arbejdsmiljøet

En opgørelse placerede De Danske Bilimportører for nylig kommunen midt i feltet på en 49. plads ud af 98 mulige, når det gælder kommunale elbiler.

Opgørelsen viste også, at hvor ca. 3 procent af danskerne kører elbil, så er det tilsvarende tal for de kommunale biler i Ringkøbing-Skjern Kommune 12,1 procent. Tallet inkluderer ikke de 33 nye elbiler.

- De har trukket data i slutningen af september, så de har ikke fået med, at vi nu får overdraget 33 nye elbiler. De kommer til at trække os op i placeringen, siger Holger Østergaard, udbudskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Det er ham, der har forhandlet indkøbet af de i alt 43 nye elbiler til Sundhed og Omsorg. De 10 første biler var køreklar i foråret. Kolleger fra Hjemmeplejen vil fremover sidde bag rattet i de øvrige 33 biler.

- Med i alt 43 nye biler på grøn drift frem for fossil har vi måttet søge ekstra bevillinger til både indkøb, opsætning af ladestandere og de øvrige ekstraomkostninger, der har været ved omstillingen. Men vi er glade for at kunne bidrage til kommunens klimapolitik med en grønnere hjemmepleje, siger områdeleder for hjemmeplejen, Lise Lotte Ullits Boserup.

Hun peger på, at de grønne elbiler forhåbentlig også kan være med til at markere, at et bæredygtigt arbejdsmiljø på alle planer er noget, der prioriteres højt i kommunen.

- De medarbejdere, der har kørt i vores 10 første elbiler de seneste måneder, har været rigtig glade for dem, og det er da mit håb, at 33 nye elbiler også kan være med til at vise evt. kommende kolleger, at vi vægter både arbejdsmiljø og klima meget højt i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger hun.