24. november 2023

Flere ældre skaber behov for nye roller i ældresektoren

Flere ældre skaber behov for nye roller i ældresektoren

I landsbyerne i ”gamle dage” flettede livet sig ind i hinanden på tværs af generationer og familier. Der var brug for alle, og der var også plads til ham eller hende med lidt skavanker af den ene eller anden art.

Sådan skal det også være, når man bliver 60 år og ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I dag lever vi ellers mere aldersopdelt. Der er aktiviteter for unge, voksne ældre, raske, syge, allergikere, bogelskere, badmintonspillere, hjerneskadede, strikke-glade, motor-glade osv. osv.

- Men vi vil gerne genskabe de gamle lokalsamfund - også i centerbyerne. Vi vil åbne dørene mellem de mange aktiviteter, der er i byerne – og på den måde skabe nye rammer for nye fællesskaber, siger Ulla Svendsen, leder af Sundhedscenter Vest og tilføjer:  

- Vi kalder det for ”det bæredygtige liv efter 60”.

Grunden til at hun og aktivitetsleder Janne Nielsen er gået i gang med dette arbejde er, at prognoserne viser, at der de kommende år kommer flere borgere over 60 år, og det vil med tiden sætte de kommunale tilbud under pres. I centerbyerne er der aktivitetscentrene, men Janne Nielsen og Ulla Svendsen vil gerne brede det gode liv endnu mere ud.

- Vi vil gøre lokalområderne mere bæredygtige på det menneskelige plan – vi vil se på en anden bundlinje, vi vil øve os i at se på mærkbare forbedringer lokalt, siger de.

En metode til at gøre det er at se på alle de muligheder der er for at skabe et godt liv – også når man har rundet de 60 og 70 etc. Ved at studere de mange tilbud i et lokalområde kan der måske findes nye tråde at knytte:

- Der er utroligt mange tilbud: haller, biblioteker, kirker, seniorgrupper, medborgerhuse etc - de bugner af gode tilbud. Men brugerne er ofte delt meget op og kender ikke nødvendigvis hinanden stederne imellem. Sagt med et billede er der et mellemrum mellem de forskellige aktiviteter, og vi vil gerne skabe nye fællesskaber i de mellemrum. Det kan vi gøre ved at holde møder sammen, tale sammen, planlægge sammen, tilbyde sammen, så relationerne i endnu højere grad kan blive bindeled, lim og tryghed i livet, når man bliver 60, 70 og 80, siger Janne Nielsen.

Med andre ord beder hun og Ulla Svendsen borgerne i centerbyerne om at stille sig selv spørgsmålet: Hvad er min rolle – hvad kan jeg gøre for at skabe et godt lokalsamfund?

- Én måde at skabe mening igennem og på tværs af livsfaser kan være, at man besøger et nyt tilbud, en ny klub, et nyt aktivitetscenter. Måske står der nogle rollatorer ved indgangen, og du er selv lige så godt gående som altid – men bare rolig: det smitter ikke. Men måske det smitter den anden vej: måske kan et kort gensyn med en gammel klassekammerat eller en fra det gamle håndboldhold skabe nye forbindelser, nye venskaber, nye smil, siger Janne Nielsen.

Bæredygtighed

Kommunens vision hedder Frihed, Fællesskab og Bæredygtighed. Det er, ifølge Ulla Svendsen og Janne Nielsen, også overskriften for livet for fremtidens borgere over 60:

- Med det her vil vi gerne skabe rammerne for et livskapitel med frihed til at vælge mellem tilbud og muligheder, fællesskaber for alle på tværs og bæredygtighed, fordi lokalsamfundet er med til at bære hinanden og sig selv – og selvfølgelig med støtte fra kommunen, som også fremover tilbyder Aktivitetscentre i centerbyerne, siger de og tilføjer:

- Når vi alle kommer til at kende hinanden, bliver det frisættende for medarbejderne; de kan sætte nye skibe i søen, sige ja til nye samarbejder og ad den vej skabe livgivende fællesskaber med et sundhedsfagligt fokus.

Den nye tilgang til ”livet efter arbejdslivet” er så småt ved at blive rullet ud. Ikke fordi der skal spares på området, men fordi det giver mening, og fordi de store årgange så småt begynder at tikke ind.

- Det her er en nødvendig ændring. Med de store årgange kan vi ikke fremover tilbyde det samme som vi gør i dag. I stedet lægger vi op til, at vi som borgere går tilbage til de gamle dyder, hvor vi lige sikrer, at naboen er med, at vi holder øje med hinandens velbefindende og tager en større plads i hinandens liv. Vi vil som aktivitetscenter stadig og som altid komme med gode tilbud og give den hjælp, der er brug for. Men det daglige ve og vel – der får vi endnu mere brug for, at vi alle hjælper hinanden, siger Ulla Svendsen og Janne Nielsen.

Det forstærkede samarbejde er allerede undervejs, hvor foreninger blandt andet er begyndt at koordinere arrangementers datoer, samarbejde om udflugter og gensidig markedsføring af tilbud. Hvis man i en forening er interesseret i at høre mere, er alle velkomne til at henvende sig til Janne Nielsen.