14. november 2019

Et frirum til børn og unge i en forandret hverdag

Colourbox-foto

De er stærke som bare pokker – og så loyale, at det kan være svært for dem at indrømme, at der er noget galt derhjemme. Men børn og unge, der pludselig havner i ukendt territorium, fordi forældre eller søskende f.eks. har fået en alvorlig sygdom eller et handicap, er også skrøbelige og sprøde.

Og så mangler de ofte en voksen, som de kan have tillid til og læsse bekymringer af hos.

Derfor tilbyder FrivilligVest i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Kommune nu at oprette trivselsgrupper for sårbare børn og unge, der oplever en utryghed i, at hverdagen er forandret.

- Når børn oplever, at hverdagen i familien forandres, afføder det en masse tanker og følelser hos barnet og den unge. Her kan trivselsgruppen være en hjælp og et frirum for dem. Der er mange ting, der kan trykke børn. Det kan være angsten for at miste mor eller far, og bekymringen for deres smerter. Eller det kan være sorg eller vrede over, at far eller mor ikke kan tage sig af en, som de kunne før, siger Elsebeth Viberg Rasmussen.

Hun koordinerer selvhjælpsgrupperne hos FrivilligVest og er initiativtager til trivselsgrupperne - og hun peger på, at den velkendte hverdag i familien også kan blive forandret af forældrenes skilsmisse, af at der kommer plejebørn i familien, eller af at søskende er anbragt i familiepleje.

- Uanset hvad årsagen er, så kan forældrenes ressourcer, tid og fokus have ændret sig, og det betyder måske, at der ikke er så meget overskud til det enkelte barn – eller til de børn i familien, som ikke er syge eller har specielle behov og som derfor ofte kan føle sig tilsidesat, svigtet eller ”ikke set”, forklarer hun.

Elsebeth Viberg Rasmussen peger på den overhængende risiko, at det fører til mistrivsel og lavt selvværd hos det enkelte barn. Effekten kan være, at et barn føler sig skyldig og forkert og påtager sig et alt for stort ansvar for at få tingene til at glide – eller for at dække over problemerne derhjemme.

Små voksne

- Børn er afsindigt loyale over for deres forældre, og kan derfor godt gå alene rundt og bekymre sig om f.eks. afholdelse af en fødselsdag eller en sommerferie, siger Elsebeth Viberg Rasmussen og tilføjer:

- Noget så hverdagsagtigt som at have kammerater med hjemme, kan opleves som et problem for børnene, der ofte vil prøve at lægge bånd på følelser som vrede, skuffelse og misundelse – og som samtidig ofte har dårlig samvittighed over de følelser, som de føler er forkerte, da de jo selv er raske og derfor burde være godt tilpas.

I Ringkøbing-Skjern Kommune såvel som hos FrivilligVest er trivselsgrupperne derfor netop tænkt som et frirum for de børn og unge, der bokser med den type tanker – og som måske føler sig alene, som er kede af det eller måske endda mangler mod til at være med de andre.

Mens kommunens Børn- og Ungetjeneste under den pædagogiske-psykologiske rådgivning (PPR) såvel som skoleforvaltningen vil være opsøgende i forhold til at få øje på de børn og unge, der kunne have gavn af tilbuddet, er det FrivilligVest, der står for trivselsgrupperne.

Hér kan de få ørenlyd og opmærksomhed – foruden hjælp til at sondre mellem, hvad de skal acceptere, og hvad de kan lave om på.

Lærer af hinandens erfaringer

- Det primære formål med grupperne er at hjælpe børn og unge, der ikke trives. Samtidig lærer børnene at lytte til hinanden – og af hinandens historier og livserfaringer, siger Elsebeth Viberg Rasmussen.

- Vi ønsker med vores tilbud at give børn og unge i Ringkøbing-Skjern kommune, et sted hvor de kan dele deres tanker og følelser med andre, der er i samme situation, og vi ønsker, at de erfarer, at de ikke er alene, men at der er andre, der har det præcis, som de har det, forklarer hun og tilføjer:

- Børnene og de unge er eksperter på deres eget liv. Derfor ligger succesen med grupperne primært i de ressourcer, børnene eller de unge finder ud af, at de selv har. Når de lytter opmærksomt til hinanden, når de spejler sig i hinandens historier, når de udveksler gode råd og når de opdager, at andre har lignende tanker og følelser, så giver de hinanden den bedste hjælp de kan få.

 

FAKTA

Forældre skal underskrive en samtykkeerklæring, hvor de giver tilladelse til, at deres børn deltager i en trivselsgruppe.

  • Hver gruppe har 2 voksne gruppeledere. De er frivillige og tilknyttet Selvhjælp Ringkøbing-Skjern. De har en faglig baggrund og er vant til at omgås børn og unge.
  • Der vil hver gang tages udgangspunkt i et tema gennem lege og musik, der ryster børnene sammen
  • Der vil være plads til både alvor og sjov i trivselsgrupperne.
  • Korte filmklip om andre børn og unges erfaringer.
  • Man mødes efter skoletid.
  • En gang om ugen – i alt 10 gange á ca. 1½ time.
  • Ca. 5 - 8 deltager i en gruppe.
  • Trivselsgrupperne er gratis at deltage i.