13. november 2019

Udvalg på studietur til Bruxelles

Erhvervs- og Vækstudvalget. Foto: Jørn Deleuran, Skyfish-arkivet

Når Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg de kommende dage er på studietur til Leuven og Bruxelles er det bl.a. med klima, turisme og landdistriktsudvikling på dagsordenen – og for at underskrive samarbejdsaftale.

Som et led i Ringkøbing-Skjern Kommunes Energi2020-vision om at være 100 procent selvforsynende med vedvarende energi, har kommunens energikonsulenter de seneste uger skrevet på en ansøgning til EU's Green Leaf-pris, der uddeles årligt med 75.000 € - eller godt 560.000 kr. - bundet i halen.

I 2018 var det den belgiske by Leuven, der modtog Green Leaf-prisen, og derfor er Leuven første stop på programmet, når Ringkøbing-Skjern Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg i dag tager på to dages studietur.

I Leuven skal udvalgets medlemmer mødes med borgmesteren og rådmanden for klima, bæredygtighed, mobilitet, landbrug og forbrug og høre, hvordan byen har formået at bruge Green Leaf-prisen til at løfte byens miljø- og klimatiltag.

Desuden skal udvalget på inspirationsbesøg hos FlandersMake, der under Industri 4.0-paraplyen inddrager universitetsforskning og symposier i arbejdet for at understøtte den flamske produktionsindustri internationalt.

I samarbejde med Aarhus Universitet arbejder Ringkøbing-Skjern Kommune i øjeblikket på at få etableret et industri 4.0-laboratorium med henblik på at understøtte innovation i kommunens industrivirksomheder. 

 

Samarbejdsaftale og interessevaretagelse

I Bruxelles mødes Erhvervs- og Vækstudvalget med direktøren for CDEU, der er Midtjyllands kontor i Bruxelles - ejet af Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og Aarhus Universitet i fællesskab. Hos CDEU underskriver borgmester Hans Østergaard og viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Søren Elbæk en ny samarbejdsaftale mellem Ringkøbing-Skjern Kommune og CDEU.

Samarbejdet skal fremme vækst, udvikling, synlighed samt viden- og kapacitetsopbygning gennem internationalisering af kommunens aktiviteter.

Herefter skal Erhvervs- og Vækstudvalget mødes med det europæiske netværk af regionale aktører for bæredygtig og konkurrencedygtig turisme, NECSTour til en snak om turisme og interessevaretagelse i EU, ligesom EU's landdistriktspolitik i et dansk perspektiv og Kommissionens tanker om landdistriktspolitikken vil blive drøftet, før erhvervspolitikken og EU's betydning for virksomheder og vækst er på programmet ved et besøg på den danske EU-repræsentation. Og endelig er der et besøg i EU Parlamentet på programmet. Her er der bl.a. sat tid af til et møde med parlamentsmedlem Søren Gade.

Om Erhvervs- og Vækstudvalgets studietur til Bruxelles siger udvalgsformand Søren Elbæk:

- Hvad enten man kan lide det eller ej, så spiller den politiske virkelighed i EU og interesseorganisationernes indflydelse i Bruxelles en rolle for, i hvilken retning og i hvilket tempo vi som kommune kan bevæge os. Derfor er det i høj grad relevant for beslutningsprocesserne og arbejdet i Erhvervs- og Vækstudvalget, at vi kigger omkring os og lader os inspirere af det arbejde der foregår andre steder.