22. november 2023

Her er dit nyvalgte Frivilligråd

Deltager i Frivilligrådets årsmøde nov. 2023

60 fremmødte deltagere på Frivilligrådets årsmøde i Vorgod-Barde Hallen valgte tirsdag aften fem nye medlemmer af Frivilligrådet.

Med overraskende mange ansøgninger til Ringkøbing-Skjern Kommunes §18-pulje og tilsvarende mange indstillinger til Frivilligprisen 2023 har de frivillige kræfter i kommunens Frivilligråd haft nok at se til i det forløbne år.

Sammen med et fortsat meget højt antal frivillige på det sociale område over de seneste fire år, vidner det om et stærkt frivilligt socialt område, som har stor opbakning og masser af kræfter til at løfte livskvaliteten i kommunens lokalsamfund.

Dét var et par af hovedpointerne, da formand for Frivilligrådet Jill Libner tirsdag aften afgav årsberetning for Frivilligrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune foran ca. 60 fremmødte frivillige fra foreninger, der gør en indsats på det sociale område.

Sammen med en opfordring til de frivillige organisationer om at bruge både Frivilligrådet, kommunens administration og FrivilligVest som sparringspartnere i forhold til f.eks. spørgsmål om §18-midlerne, mindede Jill Libner også repræsentanterne for de mange frivillige foreninger, der arbejder på det sociale område, om at kontakte Frivilligrådet, hvis de vil have noget på dagsordenen til kommunens Social- og Sundhedsudvalgsmøder.

- Vi har en god dialog med politikerne og er f.eks. godt tilfredse med at Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at de vil tilbageføre 240.000 kroner til §18 Hovedpuljen fra år 2025 og fremefter, sagde Jill Libner. Beløbet blev skåret fra puljen for år 2024.

Endelige mindede Jill Libner også de fremmødte om, at frivilligheden i kommunen endnu en gang vil blive fejret med et brag, når der inviteres til WestAward-show den 26. januar 2024.

En stifinder i kommunen

Til stede ved Frivilligrådets årsmøde var også kommunens borgerrådgiver Mia Uldum Lundsberg, som holdt et oplæg om borgerrådgiverfunktionen, der i korte træk er borgernes stifinder i kommunen. Borgerrådgiverens primære opgave er at styrke dialogen og retssikkerhed for borgerne, når det gælder forvaltningslov og offentlighedslov. Mange borgere henvender sig desuden til hende, når de ikke ved, hvor de ellers skal gå hen – eller fordi de ikke forstår betydningen af et svar fra forvaltningen.

Ifølge Mia Uldum Lundsberg, der har været Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerrådgiver siden april 2022, skal rådgiveren desuden hjælpe forvaltningen til at lære, hvordan sagsbehandlingen og betjeningen af borgerne kan forbedres.   

Borgerrådgiveren er en neutral person, hvilket betyder, at hun hverken er forvaltningens eller borgerens repræsentant, men en rådgiver og sparringspart for begge parter.

På kommunens hjemmeside kan man læse mere om borgerrådgiveren – og finde hendes kontaktoplysninger. https://www.rksk.dk/om-kommunen/borgerraadgiver

Valg til Frivilligrådet

Centralt i årsmødet var naturligvis også valg til Frivilligrådet. Halvdelen af rådets pladser og den ene suppleant-plads er på valg hvert år for en to-årig periode, og på mødet tirsdag aften blev følgende valgt ind i rådet frem til november 2025:

  • Anne-Grethe Jensen fra Vorgod Ældrecenter Vennekreds
  • Hans M.G. Pinderup fra Sleroseforeningen
  • Jill Libner fra Multikulturelle Venner
  • Karen Christensen fra Tim og Omegns Seniorklub

Og som suppleant: Martin Roth fra Byggegenbrug Røde Kors Ringkøbing.

Herudover består Frivilligrådet af følgende medlemmer, som er på valg i november 2024:

  • Jens Laurids Lauridsen fra Venskabscaféen Videbæk
  • Frode Viisholm Thomsen fra Hjerteforeningen Ringkøbing
  • Nataliya Maabjerg fra Lastivka Vest
  • Leif Thyssen fra Middag på Tværs

Som suppleant frem til november 2024 sidder Brian Poulsen fra Hjerteforeningen Skjern-Tarm-Videbæk

På kommunens hjemmeside kan man læse mere om Frivillighedsrådets arbejde