20. november 2019

Høring om ændring af skolestruktur samt ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet i Ringkøbing

Høring om ændring af skolestruktur samt ændring af ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet i Ringkøbing

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune har den 19. november 2019 besluttet at sende et forslag om ændring af skolestrukturen og ændring af ledelsesstrukturen på dagtilbudsområdet i Ringkøbing i høring.

Ifølge forslaget nedlægges Ringkøbing Skole og Alkjærskolen pr. 1. august 2020. I stedet oprettes med virkning fra samme dato én ny skole i Ringkøbing med én bestyrelse og én ledelse. Alkjærskolens og Ringkøbing Skoles distrikter sammenlægges til ét nyt skoledistrikt med en afdelingsskole på henholdsvis Ringkøbing Skoles og Alkjærskolens nuværende matrikel.

På dagtilbudsområdet er der i dag fire dagtilbud samt dagplejen. Disse er organiseret som to enheder – én i Rindumområdet og én i Alkjærområdet. Ifølge forslaget sammenlægges disse fire dagtilbud til ét dagtilbud på fire matrikler. Der bliver med andre ord ét pasningsdistrikt med én fælles forældrebestyrelse og én ledelse for hele dagtilbudsområdet i Ringkøbing. Ændringen er gældende fra den 1. august 2020.

Baggrunden for forslaget er nærmere beskrevet i sagsfremstilling (punkt 14) til behandlingen i Byrådet.

Høringsperioden udløber onsdag den 15. januar 2020 kl. 12.00.

Forslaget bilagt eventuelle indsigelser behandles først på Børne- og Familieudvalgets møde den 21. januar 2020 og herefter på Økonomiudvalgets møde den 4. februar 2020 og endelig på Byrådets møde den 18. februar 2020.