20. november 2019

Årsmøde i Landdistriktsrådet - og penge til lokale projekter

Årsmøde i Landdistriktsrådet

Hotel Smedegaarden i Lem lagde hus til Landdistriktsrådets årsmøde i sidste uge. Men fremover kan mødet måske afholdes i Danmarks flotteste Busskur i Astrup – eller i landsbyklyngen Friskvinds mobile mødested. Begge projekter fik penge fra Landdistriktspuljen.

Ca. 50 repræsentanter for borger- og sogneforeninger i hele Ringkøbing-Skjern Kommune havde fundet vej til Lem, da Landdistriktsrådet den 11. november holdt sit årsmøde. På dagsordenen var formandens beretning og valg til en lille håndfuld af de ikke-politiske pladser i Landdistriktsrådet, hvor Dennis Barbesgaard (Ølstrup), Irvin Christensen (No), Christian Christensen (Vorgod-Barde) samt Jens Mortensen (Troldhede) blev valgt.

Derudover bød årsmødet på oplæg om bl.a. omdannelseslandsby-projektet og foredrag med titlen ”Udkanternes Danmarkskort” af professor ved Syddansk Universitet Johs. Nørregaard Frandsen.

Forud for årsmødet holdt Landdistriktsrådet møde og drøftede bl.a. indkomne ansøgninger til landdistriktspuljen, der har til formål at støtte det gode liv og vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Efter at puljen i august fik tilført ekstra 500.000 kr. fra kommunekassen, fik to landsbyprojekter på mødet tilsagn om i alt 93.200 kr. fra puljen.

50.000 kr. skal gå til ’Danmarks flotteste busskur’, der er den beskedne betegnelse for det anderledes mødested, som landsbyerne Borris, Rækker Mølle og Faster-Astrup i fællesskab vil placere i Astrup – ifølge ansøgningen som et centralt udstillingsvindue for pendlere, et projekt, der skal understøtte både byfornyelse og bosætningen og som skal bakke op om det spæde sognesamarbejde mellem landsbyerne.

Busskuret tænkes indrettet som et sydlandsk orangeri med glas, tegl, masser af lys og grønne planter – og som et sted, hvor folk kommer hinanden ved i gadebilledet; hvor ældre spiller spil og unge venter på bussen eller kommer og sætter sig og laver lektier, hvor der vil være foredrag og undervisning – og hvor ensomhed forebygges.

Projektet, der har et samlet budget på 500.000 kr., har været undervejs i to år.

- Vi arbejder både på at få intern og ekstern finansiering til realisering af projektet, og derfor er det rigtig motiverende, at vi nu har fået midler fra bl.a. RealDania, Lokale og Anlægsfonden og landdistriktspuljen til at komme et skridt videre”, siger Jørgen S. Madsen fra arbejdsgruppen Område- og byfornyelses under Aktiv Faster.

- Derudover har vi i denne uge også fået en henvendelse fra Midttrafik, som ønsker være med i projektet. Det giver energi, og vi forventer at kunne indvie Danmarks Flotteste Busskur i sommeren 2021, tilføjer han.

- Projektet er et godt eksempel på, at rigtig mange af vores borgere i landsbyerne og landdistrikterne, tager initiativer til projekter og aktiviteter, der kan ryste folk sammen, fastholde beboerne og sikre, at nye borgere har lyst til at slå sig ned på landet og i landsbyerne. Det vil – og skal - vi som Landdistriktsråd være med til at understøtte, siger formand for Landdistriktsrådet Torben Hjøllund Mortensen.

Han peger på, at et fælles mødested også er centralt i det projekt, som landsbyklyngen Friskvind har fået 43.200 kr. fra landdistriktspuljen til at realisere. Friskvind, der omfatter Lem, Højmark, Velling, Stauning og Dejbjerg, ønsker at bygge et multifunktionelt og mobilt mødested, der kan flyttes fra sted til sted i klyngeområdet og bruges til events i naturen – sommer og vinter.

- Vi vil gerne synliggøre det rekreative potentiale og naturværdierne i klyngens naturområder, fortæller Dorthe Iversen fra Friskvind og understreger, at Friskvind arbejder på at være det første klyngesamarbejde i Danmark med et mobilt mødested.

Projektet har fået 200.000 kr. til idéudviklingsfasen fra RealDania og vil bruge de 43.200 kr. fra landdistriktspuljen på konsulentbistand i forbindelse med projektudvikling og fundraising til mødestedet, der forventes at stå klar til fællesskaber i naturen i løbet af 2021.

- Vi glæder os til at følge de nye projekter. Det er en fornøjelse at kunne støtte gode idéer i vores landsbyer, og vi vil samtidig gerne opfordre andre landsbyer til også at søge den kommunale landdistriktspulje til medfinansiering af deres projekter. Næste ansøgningsfrist er den 20. januar i 2020, siger Torben Hjøllund Mortensen.

 

FAKTA

Detaljer om de to ansøgninger til landdistriktspuljen kan findes her:

Friskvind 

Danmarks flotteste busskur 

Du kan læse mere om Landdistriktsrådet her: https://www.rksk.dk/om-kommunen/centerbyer-landsbyer-og-landdistrikter/landdistriktsraadet

 

Landdistriktspuljen er en del af handlingsplanen i kommunens landdistriktspolitik, der sigter på samarbejds- og samskabelsesprojekter og hvor aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde støttes og prioriteres.

På et møde i Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomiudvalg midt i august fik Landdistriktspuljen tilført 500.000 kr. til projekter, der understøtter det gode liv og skaber vækst og udvikling i kommunens landsbyer og landdistrikter.