21. november 2018

Hvem skal bygge de næste biogas-anlæg?

Hvem skal bygge de næste biogas-anlæg?

I Spjald gør de det. Luner sig ved biogasanlægget Viftrup, der via fjernvarmeværket sender billigere varme ud i rørene i hele landsbyen, samtidig med, at landmanden bag anlægget kommer af med gylle eller husdyrgødning, får et returprodukt, der indeholder mere koncentreret gødning – og foruden værdiforøgelsen også får et sundt afkast på sin investering.

Det er, hvad Søren Sylvest Nilausen, udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, kalder en win-win-situation.  

Som en vedvarende ressource er biogas desuden en af vejene til Ringkøbing-Skjern Kommunes mål om at være 100 procent selvforsynende med bæredygtig energi allerede i 2020.

Derfor inviteres landmænd og andre interesserede investorer nu til informationsmøde hos rådgivningsvirksomheden Vestjysk i Ringkøbing den 11. december kl. 9.30-13.30, hvor fordele og ulemper ved biogas vil blive belyst – og hvor potentialet for nye biogas-anlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune vil blive det gennemgående tema i debatten.

Formålet med mødet er at præsentere investorer for potentialet for flere store eller mindre anlæg i den nordlige del af kommunen.

- Der er biomasse nok i kommunen til to industrielle anlæg eller flere mindre gårdanlæg. Det er positivt for kommunen og for borgerne, at vi gennem nye biogas-anlæg kan producere endnu mere vedvarende energi og dermed kommer endnu nærmere målet om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020, forklarer Søren Sylvest Nilausen.

Også for investorerne bag biogas-anlæg kan der være en fordel:

- For landmændene og for de øvrige investorer kan biogas-anlæg være en rentabel investering - og for landmændene kan muligheden for at aflevere gylle eller anden husdyrgødning give mulighed for at få et returprodukt, der indeholder mere næring til planterne og især en højere markeffekt, siger Niels Buch, plante- og miljøchef hos landboforeningen Vestjysk.

Han tilføjer, at man desuden kan udnytte fordelen ved at have gyllen på en lastbil til at køre direkte i decentrale tanke eller til modtagere af husdyrgødning.

På programmet til informationsdagen, der starter med kaffe og slutter med frokost og netværksmøde, vil Knud Christensen fra Viftrup Biogas fortælle om erfaringerne, ligesom faglig direktør i Foreningen Biogasbranchen, Bruno Sander Nielsen, kommer og fortæller, hvordan biogas bidrager til den grønne omstilling. Desuden præsenteres to rapporter om potentialet for biogasanlæg i kommunen, ligesom Søren Sylvest Nilausen opridser scenarier for mere produktion og forædling af biomasse i Ringkøbing-Skjern Kommune og Niels Buch fortæller om det potentielt tilgængelige husdyrgødning i kommunen. Før frokosten lægges der op til en bred debat om biogassens fremtid.

Arrangementet er gratis og alle interesserede er meget velkomne. Tilmelding senest 7. december til:

Vestjysk på, tlf. 96 80 12 00 eller på www.vestjysk.dk/arrangementer

 

Se hele programmet her: http://rksk.dk/Files/Files/Nyheder/Oktober2018/biogas-invitation.pdf