13. november 2023

Klimakommune beder om ansøgninger til vedvarende energianlæg

Nørhede-Hjortmose

For at få et samlet overblik og et bedre beslutningsgrundlag opfordrer Ringkøbing-Skjern Kommune nu alle potentielle opstillere af vindmøller og solceller til at indsende deres ansøgning senest 1. marts 2024. Fremover skal ansøgere have mere fokus på energianlæggenes naboer og omgivelser.

Ringkøbing-Skjern Kommune har en klar ambition om at være klimarobust, nedbringe CO2-udledningen med 70 pct. i perioden 1990-2030, blive 100 pct. fossilfrit område i 2040 og opnå CO2-neutralitet i 2050.

Dét kræver alt sammen en omstilling fra fossile energikilder til mere energi fra vedvarende kilder, og der er da også stor interesse for etablering af nye anlæg til produktion af vedvarende energi i Danmarks Klimakommune.

For at sikre, at der også er opbakning til de vedvarende energianlæg blandt lokalbefolkningen, har byrådet besluttet at revidere kommuneplanens retningslinjer for opsætning af vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune. Revisionen betyder bl.a., at ansøgere i endnu højere grad skal i dialog med de lokalsamfund, hvor de ønsker at opsætte anlæg til produktion af vedvarende energi.

Revisionen betyder også, at byrådet på sit møde i oktober vedtog at igangsætte en ansøgningsrunde, hvor alle potentielle opstillere af anlæg til produktion af vedvarende energi opfordres til at (gen)indsende deres ansøgning senest fredag den 1. marts 2024, hvis de vil sikre sig, at deres ansøgning kommer i betragtning til en plads i solen eller i vestenvinden i kommunen.

Ansøgningsrunden, der inkluderer allerede ansøgte projekter, vil give administrationen og politikere et samlet overblik over alle ansøgte projekter, og give politikerne et bedre beslutningsgrundlag, når de skal beslutte, hvilke vedvarende energianlæg, der i første omgang skal arbejdes videre med og sidenhen planlægges for.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi ambitiøse på klimaets vegne, og med kommunens beliggenhed, er der muligheder for at anlægge varierede typer af vedvarende energianlæg og at sammentænke disse projekter med andre værdiskabende tiltag som f.eks. udtagning af lavbundsjord, siger formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg Ole Nyholm Knudsen.

Han tilføjer, at byrådet ønsker at sikre en lokal opbakning til VE-projekterne og opfordrer derfor ansøgere til at forholde sig til kommuneplanens udkast til nye retningslinjer for vedvarende energianlæg og til byrådets politiske signaler, før de indsender en projektansøgning.

Udover at beskrive muligheder for multifunktionalitet, herunder udtagning af lavbundsjorde, øget biodiversitet, skovrejsning, rekreative tiltag m.m., fokuserer begge dokumenter på, at der ved opsætning af vedvarende energianlæg planlægges med langt større hensyn til lokalsamfundet.

- Når vi har sat deadline for projektansøgninger til den 1. marts næste år hænger det bl.a. sammen med, at retningslinjerne såvel som de politiske signaler forudsætter, at man har afsøgt mulighederne og afholdt lokale borgermøder, før man indsender sin endelige ansøgning, siger Ole Nyholm Knudsen.

Informationsmøde for projektudviklere

Inden projektudviklerne indkalder til borgermøder og indsender deres ansøgning om at opsætte vedvarende energianlæg, inviterer kommunen dem nu til et digitalt informationsmøde onsdag den 29. november 2023.

Mødet, der er forbeholdt potentielle ansøgere af vedvarende energianlæg, vil uddybe kommunens forventninger til ansøgere, ligesom de får mulighed for at få svar på de spørgsmål, der måtte være.

Potentielle projektansøgere skal tilmelde sig til informationsmødet senest onsdag den 22. november.

I linket her rksk.dk/VE-Anlæg kan man finde info om den nye ansøgningsrunde til vedvarende energianlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune.

I pressemeddelelsen herunder fra den 11. september kan du læse mere om revisionen af kommuneplanens retningslinjer for vedvarende energianlæg: rksk.dk/energianlæg