7. november 2023

Kom med til Frivilligrådets årsmøde og valg

Colourbox

Det frivillige sociale område er det største frivilligområde i Ringkøbing-Skjern Kommune. Faktisk er tæt på en tredjedel af kommunens i alt 30.000 frivillige engageret i frivilligt socialt arbejde.

Og nu kan du også engagere dig i kommunens Frivilligråd, hvis du er en af de mange, der i forvejen gør en indsats for udsatte borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Frivilligrådet fordeler hvert år de såkaldte §18 midler på området, og når der den 21. november afholdes årsmøde i Frivilligrådet, er der også valg til fire af rådets pladser, samt en suppleant.

Formand for Frivilligrådet Jill Libner opfordrer alle, som selv gør en frivillig indsats for socialt udsatte borgere til at stille op til Frivilligrådet.

- Det kan stadig nås, opstillingsfristen er den 12. november inden midnat, fortæller formanden og tilføjer:

- Vi ved at mange måske tænker, at det tager for meget af ens fritid. Men Frivilligrådets arbejde er primært fokuseret på uddelingen af §18 midler. Derfor mødes vi kun otte gange om året i Frivilligrådet, hvor vi primært behandler ansøgninger til kommunens §18 pulje, evaluerer puljernes fordelingskriterier og holder inspirationsmøder med foreninger, som har modtaget midler fra puljen, fortæller hun.

Jill Libner tilføjer, at Frivilligrådet derudover indstiller en vinder til Årets Frivillige Sociale Indsats, ligesom rådet har høringsret på beslutninger, som angår det frivillige sociale område:

- Det var blandt andet takket være Frivilligrådets høringsarbejde, at Social- og Sundhedsudvalget besluttede, at de ikke ønskede en varig besparelse på §18 puljen, som kommunens frivillige sociale foreninger kan søge, fortæller hun.

Penge til sårbare borgere

Frivilligrådet har en pulje på knap en million kroner om året. Pengene søges af op imod 70 foreninger, hvis arbejde gavner sårbare borgere i vores lokalområde, også selv om det måske ikke står direkte i foreningernes formålsparagraffer.

- Det kan være foreninger, der integrerer indvandrere i det danske samfund, madklubber for udviklingshæmmede, foreninger, der arbejder med ensomme ældre, og meget andet, forklarer kommunens frivilligkoordinator Emil Sloth Sig.

Også han opfordrer alle frivillige på det sociale område til at overveje, om de ikke kunne tænke sig at stille op til Frivilligrådet:

Frivilligrådet er sammensat af ni medlemmer, hvoraf ét medlem udpeges af Social- og Sundhedsudvalget. De resterende otte pladser i rådet vælges af foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde, fortæller han og tilføjer:

- Det er nok egentlig unødvendigt at sige, at den tid som en plads i Frivilligrådet kræver, er givet rigtig godt ud. 

Ønsker man at opstille til Frivilligrådet, skal man udfylde og indsende en opstillingsformular senest den 12. november inden midnat. Formularen findes på siden her

Man er valgbar til Frivilligrådet, hvis man bor i Ringkøbing-Skjern Kommune og repræsenterer en forening eller organisation, der udfører frivilligt arbejde til gavn for socialt udsatte borgere.

Når der den 21. november afholdes årsmøde i Frivilligrådet begynder valgaftenen kl. 19.00 i Vorgod-Barde Hallen (Nørlundvej 1, Vorgod-Barde 6920 Videbæk) og alle, der yder en frivillig indsats for udsatte borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune er stemmeberettigede.

Programmet for aftenen er følgende:

  • 19:00 Velkomst v/ Jill Libner, formand for Frivilligrådet.
  • 19:05 Frivilligrådets årsberetning + spørgsmål v/ Jill Libner, formand for
  •           Frivilligrådet i Ringkøbing.
  • 19:25 Fagligt indlæg om arbejdet som borgerrådgiver i Ringkøbing-Skjern
  •           Kommune v/ Mia Uldum Lundsberg.
  • 20:10 Valg af stemmetællere
  • 20:15 De opstillede kandidater præsenterer sig selv (max. 1 minut hver)
  • 20:30 Stemmeafgivelse og kaffepause.
  • 21:05 Offentliggørelse af afstemningsresultatet.
  • 21:15 Afslutning og farvel.

 

Tilmelding til årsmødet og evt. opstilling til frivilligrådsvalget foregår på siden her

På kommunens hjemmeside kan man læse mere om Frivillighedsrådets arbejde