7. november 2023

Usædvanligt partnerskab skal føre til mere klimavenligt landbrug

Fra venstre mod højre er det: Finn Lauritsen, Vestjysk Bank, Christian Nørskov Thomsen, Skjern Bank, Jacob Spangsberg, Vestjysk, Lasse Bro, Ringkjøbing Landbobank og Hans Østergaard.

Midt i debatten om en eventuel CO2-afgift på landbruget har Ringkøbing-Skjern Kommune og pengeinstitutterne Skjern Bank, Vestjysk Bank og Ringkjøbing Landbobank indgået en aftale med landboforeningen Vestjysk om at lave klimaregnskab hos 30 landmænd. Fra venstre mod højre er det: landbrugsdirektør Finn Lauritsen, Vestjysk Bank, landbrugschef Christian Nørskov Thomsen, Skjern Bank, bestyrelsesformand Jacob Spangsberg Vestjysk, landbrugschef Lasse Bro, Ringkjøbing Landbobank og borgmester Hans Østergaard.   

En ambitiøs kommune, en fremsynet landboforening, tre ansvarlige banker og 30 engagerede landmænd.

Dét er i hovedtræk ingredienserne i den projektaftale, som Ringkøbing-Skjern Kommune har indgået med landboforeningen Vestjysk og de tre lokale pengeinstitutter Skjern Bank, Vestjysk Bank og Ringkjøbing Landbobank.

Frem mod udgangen af 2025 skal ”Projektaftale om klimaberegninger i landbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune” resultere i klimaberegninger, som på bedriftsniveau hos 30 kvæg- og svineproducenter skal give landbruget en bedre indsigt i, hvor deres klimabelastning ligger - og værktøjer til at reducere udledningen af klimagasser.

Aftalen kommer på baggrund af Ringkøbing-Skjern Kommunes klimahandlingsplan og klimapartnerskabsaftale med landboforeningen Vestjysk, og klimaberegningerne skal i detalje vise klimaaftrykket på de enkelte bedrifter.

Herudover skal Vestjysk vejlede om, hvilke tiltag den enkelte landmand kan tage for at reducere sin bedrifts udledning af klimabelastende gasser som f.eks. CO2 og metan.  

- Projektet bidrager med en mængde konkret data fra landbruget, som vi hidtil kun har kunnet lave kvalificerede gæt på. Udover at tilbyde udvalgte bedrifter en afgørende baseline at måle og beregne deres klimapåvirkning ud fra i de kommende år, hjælper projektet dem også til at se, hvor det er, det batter mest at sætte ind med klimareducerende tiltag, siger projektleder i Ringkøbing-Skjern Kommune, Henrik Westerby. 

Også borgmester Hans Østergaard er begejstret for samarbejdet:

- Det er et ret unikt projekt, fordi bankerne også er gået med. De kender bedrifterne – og ved, hvad det kan betyde for kassekreditten og rentabiliteten, hvis man ikke leverer dét, som forbrugerne forventer eller efterspørger, siger han.

Landbruget er et af de væsentligste erhverv i Ringkøbing-Skjern Kommune, og står da også for 79 procent af udledningen af drivhusgasser i kommunen.

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune, der har en ambition om at være klimaneutral i 2050, en stor interesse i at hjælpe landbruget til at reducere sin klimapåvirkning – og i at fremtidssikre erhvervet:

- Vi har nogle klimamål, vi skal opnå, men vi har også taget initiativ til projektet her, fordi vi ønsker at sikre forsat stor fødevareproduktion i kommunen – og vel at mærke fødevarer af meget høj kvalitet og med et af de mindste klimaaftryk i verden, siger borgmesteren og tilføjer:

- Jeg er faktisk stolt af, at vi, landbruget, landboforeningen og bankerne går sammen om tiltag til at sikre målet om reduktion af CO2 udledningen.

Landbruget er en del af løsningen

Også i Vestjysk er bestyrelsesformand Jacob Spangsberg glad for, at landboforeningens klimapartnerskab med kommunen nu bliver udvidet til også at omfatte de tre lokale banker. Og så er han enig i, at den grønne omstilling også skal ske i landbruget:

- Vestjysk har indgået en klimapartnerskabsaftale med kommunen, fordi landbruget er en stor del af løsningen. Vi vil alle det bedste for vores fremtid, og derfor kommer vi til at sætte fokus på, hvor vi hver især kan gøre den største forskel på de enkle bedrifter, siger Jacob Spangsberg og fortsætter:

- I Vestjysk ser vi med glæde og spænding frem til at lave klimaregnskaber og til at arbejde med, hvordan hver enkelt bedrift kan blive mere bæredygtig, så vi også har et konkurrencedygtigt og bæredygtigt landbrug i fremtiden her i vores område.

På samme måde støtter de lokale pengeinstitutter projektet, bl.a. fordi landbruget er blandt deres største kunder:

- Historisk set har vi altid været tæt forbundet med landbruget og fulgt vores kunder i takt med, at erhvervet har udviklet sig. Lige nu står vi som samfund over for den grønne omstilling, og vi mærker, at det selvfølgelig er noget, der optager vores landbrugskunder. Samtidig kan det være svært for den enkelte landmand at vide, hvor det giver mest mening at sætte ind, siger landbrugsdirektør i Vestjysk Bank, Finn Lauritsen og fortsætter:

- Derfor vil vi gerne medvirke til, at der bliver igangsat nogle konkrete initiativer, som kan understøtte landbruget i den grønne omstilling. Vi forventer, at den viden, der kommer ud af projektet, kan udbredes til glæde for vores øvrige landbrugskunder.

I Ringkjøbing Landbobank siger landbrugschef Lasse Bro:

- Vi synes, det er glædeligt, at Ringkøbing-Skjern Kommune har taget initiativ til et projekt, som skal hjælpe den enkelte landmand videre med konkrete tiltag. Dansk landbrug er en væsentlig bidragsyder til den danske samfundsøkonomi. Det gælder beskæftigelse og eksport, men også den forsatte udvikling af vores landdistrikter. Vi håber på udvikling og ikke afvikling af dansk landbrug. Vi er derfor i banken glade for at kunne støtte op om projektet.

I Skjern Bank ser landbrugschef Christian Nørskov Thomsen frem til det tværsektorielle samarbejde med de enkelte landmænd, med Vestjysk, kommunens Klimasekretariat og med kollegabankerne.

- I Skjern Bank vil vi gerne understøtte projektet her, fordi landbrugserhvervet med følgeindustri er vigtigt for kommunen såvel som for Skjern Bank. Længere fremme i værdikæden som f.eks. i de store landmandsejede andelsselskaber investeres der massivt i grøn omstilling, men som lokal bank vil vi godt understøtte udviklingen på bedriftsniveau, forklarer Christian Nørskov Thomsen og tilføjer, at Skjern Bank desuden gerne vil bidrage til kommunens samlede klimahandlingsplaner.

 

FAKTA:

”Projektaftale om klimaberegninger i landbruget i Ringkøbing-Skjern Kommune” starter op inden årsskiftet og skal frem mod udgangen af 2025 resultere i detaljerede klimaberegninger på bedriftsniveau hos i alt 30 kvæg- eller svineproducenter i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Beregningerne skal give landbruget en bedre indsigt i, hvor erhvervets klimabelastning ligger og værktøjer til at reducere udledningen af klimagasser.

Læs partnerskabsaftalen her: