1. november 2021

Lokale ambassadører hjælper med en røgfri fremtid

Bjarke Hansen er ambassadør for kampagnen og har ok'et brugen af fotoet

Det er ikke mange år siden, at rygning var en accepteret del af alle sammenkomster: I kantinen og på kontoret blev der røget; i toget, bussen og ombord på flyveren var askebægerne i brug, mens børnene sad i en røgsky på bagsædet af familiebilen. Og selv i idrætshallernes omklædningsrum eller cafeteria kunne man få sig en smøg i pausen og et par stykker efter kampen.

Sådan er det ikke længere. Og i takt med at flere og flere har skoddet smøgerne og stukket piben ind, tilbyder Sundhedscenter Vest nu et dagskursus til de fyrtårne på arbejdspladser, i foreningslivet og i lokalsamfund, der har tid, lyst og overskud til at hjælpe andre godt på vej mod et rygestop.

- Vi er ude efter de folk, som i forvejen er gode til at tale med andre på en arbejdsplads, i hallen, på sportspladsen eller andre steder i lokalområdet, fortæller Trine Bloch Burmølle, udviklingskonsulent i Sundhedscenter Vest.

Hun er en af projektlederne på den ”Røgfri Fremtid”-kampagne, som sundhedscenteret lancerede i begyndelsen af oktober.

”Det er svært at stoppe med at ryge. Lad os gøre det svært at starte” hedder det i kampagnen, der primært skal sikre, at børn og unge ikke møder rygning i deres dagligdag og ubevidst kommer til at opfatte rygning som en naturlig adfærd.

I stedet for at løfte pegefingre forsøger kampagnen derfor at række en hjælpende hånd til de mange, der gerne vil sikre, at unge ikke får begyndt – og til dem, der ryger, men gerne vil have støtte og opbakning til at stoppe.

Og det er her, at lokale rygestophjælpere kan spille ind:

- Som rygestophjælper er det dig, der fx kan fortælle, hvordan et rygestopforløb foregår, hvordan man kommer i gang med rygestop, og hvad man kan forvente i løbet af et rygestop. Det er også dig der kan give lidt moralsk støtte i hverdagen, hvis nogen på din arbejdsplads eller i dit lokalområde har svært ved at fastholde et rygestop, forklarer Trine Bloch Burmølle og tilføjer:

- Det er ikke rygestophjælperens opgave at vide alt om rygestop eller at stå for den faglige rådgivning om rygestop. Som rygestophjælper skal man kunne hjælpe dem omkring sig til at få kontakt til Sundhedscenter Vest, hvorigennem de kan få faglig rådgivning i forbindelse med rygestop - og hjælp til fastholdelse af rygestop.

Dagskursus i skoven

For at få sat rammerne for en rygestophjælpers indsats, har Sundhedscenter Vest arrangeret et dagskursus, hvor interesserede rygestophjælpere kan blive klædt på til opgaven.

Kurset foregår tirsdag d. 23. november kl. 8.30-16.00 på Innovest. Det er gratis for de første 20 deltagere, som melder sig.

På kurset, der delvist foregår på Innovest og delvist i skoven, vil fremtidige rygestophjælpere få viden om:

  • Hvordan man taler med folk om rygestop på en omsorgsfuld og interesseret måde.
  • Hvorfor folk reagerer, som de gør.
  • Kort om de forskellige fysiske, psykiske og sociale processer, der er på spil i forbindelse med et rygestop.
  • Introduktion til, hvordan et rygestopkursus foregår.
  • Mulighed for efterfølgende at indgå i et netværk med andre rygestophjælpere i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Derudover får man en lækker frokost og nogle timers hyggeligt samvær med andre, som også gerne vil give en hjælpende hånd for dem, der vil stoppe med at ryge, siger Trine Bloch Burmølle, der i sin kapacitet af rygestoprådgiver selv vil undervise på kurset sammen med psykoterapeut Bettina Graahede.

For tilmelding til kurset eller spørgsmål kan man kontakte Trine Bloch Burmølle, tlf. 20 18 33 01, mail: trine.burmoelle[mail]rksk.dk