27. oktober 2021

Kommunen hjælper med at rive faldefærdige huse ned

colourbox

Ringkøbing-Skjern Kommune har igen i år modtaget midler fra staten til landsbyfornyelse.

Midlerne kan anvendes til landsbyfornyelse i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. I Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes midlerne hovedsagelig til nedrivning af faldefærdige og skæmmende ejendomme.

Kommunen har siden 2010 givet tilskud til at fjerne i alt 225 faldefærdige ejendomme i landsbyer og i det åbne land.

I 2019 og 2020 blev der givet puljepenge til nedrivning af 28 ejendomme i Ringkøbing-Skjern Kommune; i 2021 forventes mellem 15 og 20 ejendomme at blive revet ned med støtte fra landsbyfornyelsespuljen.

I 2021 refunderer staten 80 procent af kommunens udgift til nedrivning af de faldefærdige bygninger.

Du kan søge om støtte til nedrivning, hvis du er:

  • Ejer af skæmmende beboelsesejendomme i byer med færre end 4.000 indbyggere.
  • Ejer af skæmmende beboelsesejendomme i det åbne land.
  • Ejer af skæmmende erhvervsbygninger i byer med færre end 4.000 indbyggere, eller i det åbne land. Erhvervet skal være ophørt.

Det er en forudsætning, at bygningen ligger synligt og fremtræder skæmmende for naboer og omgivelser. Kommunen foretager en vurdering af, om ejendommen opfylder kriterierne for nedrivning.

Formålet med puljen er at undgå, at faldefærdige huse skæmmer landsbyerne og det åbne land. Når ejendommen er revet ned, bliver grunden planeret eller tilsået med græs.

- Dermed giver Landsbyfornyelsespuljen plads til nye muligheder på grunden, siger kommunens landdistriktskoordinator Lotte Finnerup og tilføjer, at naboer til faldefærdige ejendomme i nogle tilfælde har købt nabogrunden efter en nedrivning. I andre tilfælde har den lokale borgerforening fået brugsretten over arealet med henblik på at skabe en grøn oase i byen.

 

FAKTA:

I pjecen "Nedrivning af faldefærdige ejendomme - Naturens Rige" på kommunens hjemmeside kan du læse mere om Landsbyfornyelsespuljen

Landsbyfornyelsespuljen

Er oprettet med det formål at yde tilskud til nedrivning af faldefærdige og skæmmende ejendomme og til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger i mindre byer og i det åbne land.

 

Hvordan søger man?

Tag kontakt til kommunens juridiske team på 99 74 10 29 eller på e-mail jura[mail]rksk.dk. Kommunen dækker som udgangspunkt alle omkostningerne ved nedrivningen. Tilsagn om støtte skal dog være fratrukket ejendommens eventuelle værdistigning efter nedrivningen.