21. november 2023

Byråd vedtager lukning af to plejehjem

Byråd vedtager lukning af to plejehjem

Udfordringer med rekruttering af medarbejdere med de rette faglige kompetencer i alle vagtlag og borgere, der foretrækker plejehjemspladser i centerbyerne. Det er hovedårsagerne til, at politikerne den 15. juni 2022 godkendte et principnotat med fokus på blandt andet en fremtidssikring af plejeboligområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Politikerne i Social- og Sundhedsudvalget nåede derefter frem til at anbefale en lukning af plejehjemmene i Kloster og Hemmet og skabe tilsvarende antal pladser på plejecentre i centerbyerne, og hele efteråret har der derfor været arbejdet med at undersøge konsekvenser, fordele og udfordringer ved beslutningen om at lukke de to plejehjem. Der har været afholdt borgermøder, ligesom lokalsamfundene har bidraget med høringssvar.

I dag, tirsdag, nåede beslutningen så Byrådets dagsorden, hvor den blev enstemmigt vedtaget.

- Jeg er lettet over, at Byrådet har valgt at følge vores anbefaling og vedtaget denne beslutning, for det er bestemt ikke nemt at gå ud og lukke gode institutioner i kommunen. siger Jens Erik Damgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vi ved, at plejehjemmene betyder meget for de borgere, der bor i Hemmet og Kloster, men når vi ser fremad, kan vi bare også se, at der er nogle udfordringer, som ikke går væk af sig selv. Vi kan se, at det er stadigt mere vanskeligt at få medarbejdere med de rette faglige kvalifikationer til de mindre steder. Vi kan se, at flere ældre ønsker en plejehjemsplads i centerbyerne, og vi kan høre, at det de mindre steder kan være svært at få en vagtplan til at hænge sammen, så der er medarbejdere med de rette faglige kompetencer i alle vagtlag. Derfor har vi været nødt til at tage politisk ansvar og se nærmere på, hvad vi kan gøre for at sikre, at de ældste også i fremtiden kan få den bedste faglige pleje og service, tilføjer formanden.

Beboere kan ønske

Byrådets beslutning betyder, at Holmbohjemmet i Kloster lukker med udgangen af november 2024, og at Hemmet Plejehjem lukker med udgangen af november 2025.

Beboerne på Holmbohjemmet og deres pårørende vil de nærmeste dage modtage et brev, hvori de inviteres til møde med leder Lissi Mikkelsen for at drøfte deres ønsker om, hvor de ønsker at flytte hen. Senere vil beboere og pårørende fra Hemmet Plejehjem få samme invitation fra deres enhedsleder, men da der er længere tid til det plejehjem skal lukke, bliver den del af processen planlagt til at foregå i 2024.

Kommunen betaler beboernes udgifter til flytningen.

Medarbejdere får nyt job

Selvom arbejdspladserne bliver nedlagt, er medarbejderne pga kommunens omplaceringspligt sikret et job i kommunens ældrepleje. I november og december bliver de, sammen med deres fagforening og en løn- og personalekonsulent fra kommunens personaleafdeling, inviteret til møde med enhedslederen og områdelederen. Derudover bliver den enkelte medarbejder inviteret til et møde, hvor de kan drøfte medarbejderens ønsker om nyt job og arbejdssted, ligesom de også får mulighed for at drøfte ønsker om kompetenceudvikling/uddannelse.

Nye pladser

Lukningen af de to plejehjem er ikke udtryk for en spareøvelse. Medarbejderne bliver som nævnt ikke afskediget, kommunen betaler beboernes flytteomkostninger og driftsmidlerne fra de to plejecentre, som nedlægges, flyttes til driften af nye pladser på andre plejecentre.

- Lukningen er derimod en fremtidssikring, så borgerne fremover i højere grad kan bo, hvor de helst vil og så det bliver nemmere at rekruttere medarbejdere med de rette faglige kompetencer, siger Jens Erik Damgaard.

Lukningen af de to plejehjem betyder derfor heller ikke et lavere antal plejehjemspladser. De nedlagte pladser bliver opvejet af en løbende omkonvertering af de ældreboliger, der i dag ligger i sammenhæng med de nuværende plejehjem, så antallet af plejeboliger fremover bliver tilsvarende nu. Forskellen er blot, at de nye pladser ligger i de byer, de fleste ældre ønsker at bo i - ligesom pladserne også kommer til at bidrage til et større fagligt fællesskab for de medarbejdere med de rette kvalifikationer, som det er så afgørende, at kommunen også i fremtiden kan tiltrække.