18. oktober 2023

Børn og unge smiler bredt over kommunens tandpleje

Colourbox

Der er tilsyneladende en del brede tandpastasmil blandt de i alt 11.400 børn og unge på 0-21 år, som er dækket af Ringkøbing-Skjern Kommunes lovpligtige kommunale tandplejetilbud.

I hvert fald hos de 9.200 børn og unge, der får foretaget tandeftersyn og -behandling på kommunens egne klinikker i henholdsvis Ringkøbing og Skjern.

I en spørgeskemaundersøgelse har kommunens Analyse og Effekt-afdeling spurgt ind til oplevelsen af tandplejetilbuddet på disse to kommunale klinikker. Og svarene viser en udpræget tilfredshed med den kommunale tandpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hele 98 procent af de adspurgte børn og unge er tilfredse med den kommunale tandpleje. Spørger man forældrene, hvilket Analyse og Effekt også har gjort, svarer 96 procent, at de er tilfredse med kommunens tandpleje-tilbud.

- Det resultat kan vi kun være rigtig godt tilfredse med, siger Ulla Henningsen, leder af Den Kommunale Tandpleje i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun understreger, at Tandplejen, der skal fremme tand- og mundsundhed blandt brugerne samt forebygge og behandle sygdom og funktionsbegrænsning i tænder, mund og kæber, altid samarbejder med forældrene til de børn og unge, de har liggende i stolen.

- Forældrene har et stort ansvar for at tage vare på deres børns tandsundhed. Derfor inddrager vi altid forældrene i opgaven og giver i den forbindelse evidensbaseret vejledning om vigtigheden af gode tandplejevaner samt om forebyggelse og behandling af tandsygdom tilpasset det enkelte barn, forklarer Ulla Henningsen.

95 procent af forældrene oplever da også ifølge undersøgelsen, at de har et medansvar for at holde deres børns tænder sunde, mens 98 procent af børnene og de unge oplever, at de har et ansvar.

Samtidig oplever ni ud af ti forældre, at de har tilstrækkelig viden til at holde deres børns tænder sunde, mens 95 procent er tilfredse med den information, de får fra tandplejen om, hvordan de passer på deres børns tænder.

Ulla Henningsen peger desuden på, at 96 procent af de børn og unge, der kommer hos den kommunale tandpleje, føler sig trygge i tandlægestolen og retter en stor tak for dette til Tandplejens dygtige og omsorgsfulde medarbejdere.

- Et godt samarbejde mellem medarbejderne i Tandplejen og vores brugere er afgørende for, at vi kan lykkes med at fremme tandsundheden for børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Ulla Henningsen og tilføjer, at Tandplejen vil bruge undersøgelsen i den videre udvikling af det kommunale tandplejetilbud.

2.200 børn og unge, som bor i og omkring Videbæk, får foretaget tandeftersyn hos privatpraktiserende tandlæger – og indgår derfor ikke i kommunens tilfredshedsundersøgelse af de kommunale tandklinikker i Ringkøbing og Skjern.

 

Fakta:

Formålet med den kommunale tandpleje er, at fremme tand- og mundsundhed blandt brugerne samt forebygge og behandle sygdom og funktionsbegrænsning i tænder, mund og kæber.

I brugertilfredshedsundersøgelsen bliver børnene, de unge og deres forældre spurgt til følgende emner:

• Oplevelse af ansvar og viden om tand- og mundsundhed

• Information fra Tandplejen

• Tryghed i Tandplejen

• Tandplejens ventetid og fysiske rammer

• Antallet af besøg

• Inddragelse i behandlingstype

 

Hele brugertilfredshedsundersøgelsen kan læses her: /Files/Nyheder/1.oktober2023/Brugerundersoegelse-tandplejen.pdf