19. oktober 2023

Tre mentorer skal hjælpe studerende og nyuddannede godt i gang

Tre mentorer skal hjælpe studerende og nyuddannede godt i gang

Der er mange bolde i luften, når man arbejder ”med mennesker”, sundhed og sygdom. På en arbejdsdag er der mange opgaver, stort ansvar og ofte følelsen af mangel på tid. Samtidig er eleverne hele mennesker, der også kommer på arbejde med deres personlige bagage og liv med alt, hvad det kan indebære.

Derfor kan det nogle gange være en stor opgave at få det hele til at gå op i en højere enhed. For sygeplejerskerne kan det tilmed også være en stor mundfuld, når de kommer ud og bliver ansat i deres første faglærte job efter endt eksamen. De kan føle, de står alene med et stort ansvar for en syg borger, og det kan føles voldsomt.

I Ringkøbing-Skjern Kommune har man længe observeret og arbejdet med udfordringerne. Men nu har man taget et nyt initiativ i ansvaret for at hjælpe de kommende og de nye medarbejdere endnu bedre i gang med opgaven.

Man har nemlig i Sundhed og Omsorg deltidsansat de tre mentorer Ulla Mølgaard, Gundi Halfmann og Dorthe Kristensen.

- I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi virkelig vores elever, og det er det her også et udtryk for. Som den eneste kommune i Region Midtjylland har vi nu ansat tre mentorer med det formål at hjælpe eleverne godt igennem studiet og i gang med deres første job, og vi glæder os til at se, hvordan de tager imod vores mentorer, siger Birthe Nyrup Dahl, uddannelsesansvarlig i Sundhed og Omsorg.

En af opgaverne for mentorerne er at få eleverne til at føle sig velkomne og til at føle tryghed.

- Vi er på elevernes hold. Vi er dem, de kan gå til, hvis de har brug for en hånd til at få talt om noget, der er svært – og det kan være både fagligt, kollegialt, privat eller noget helt fjerde, siger Ulla Mølgaard.

Mentorernes arbejde hviler især på tre ben:

  • Det sociale område, der dækker over privatliv, familie, økonomi, syge børn etc.  
  • Elever der har sygefravær, diagnoser eller andre helbredsmæssige udfordringer, der påvirker fremmøde og læring.
  • Udfordringer som ordblindhed, læseproblemer og andet, der kan afhjælpes med de rette hjælpemidler og sprogstøtte.

Der er lavet pjecer om tilbuddene, som udleveres til vejledere, enhedsledere, elever og nyansatte nyuddannede, lige som pjecerne også hænger på plejeenhederne, så alle kan se, hvordan de kommer i kontakt med en mentor.

Nye generationer

Den nye mentor-ordning er et tiltag, der kommer som en naturlig forlængelse af, at de generationer der kommer ud på arbejdsmarkedet i disse år, har andre udfordringer, end man tidligere har set. Det er ikke kun unge i sundhedsfagene, der kan have brug for en mentor, men i Sundhed og Omsorg har man taget ansvaret for elevernes trivsel på sig:

- De der vælger fagene som sygeplejerske og social- og sundhedshjælper eller -assistent kommer ud i en mere presset hverdag på arbejdspladserne. Samtidig kommer de ud til borgere, hvor pårørende i dag har større forventninger og krav, end vi har set hidtil, og derfor ér det en god ide at have mentorer, der kan hjælpe de nye medarbejdere godt i gang, siger Birthe Nyrup Dahl.

Alle studerende, elever og nyansatte kan henvende sig – og det kan vejledere og ledere også ved behov for støtte.  

- Vi kan hjælpe med samtaler og med praktiske opgaver som eksempelvis at hjælpe med et telefonopkald til en leder. Vi vil tale med dem om, hvad der kniber, eller hvorfor de evt. har højt fravær, siger Gundi Halfmann, mens Dorthe Kristensen tilføjer:

- Vi tager afsæt i den enkeltes behov. De skal behandles med respekt og guiding – og så har vi tavshedspligt.

Ansættelsen af de tre mentorer er i første omgang et forsøg, der varer to år. Derefter bliver ordningen evalueret.