6. oktober 2019

Bredbåndspuljen er vital for landkommunerne

Colourbox-foto

Oprettelsen af bredbåndspuljen var et vigtigt skridt på vejen til at sikre et Danmark i digital balance. Derfor er det så væsentligt for bosætningen og muligheden for at drive erhverv i tyndt befolkede områder at puljen fortsætter, siger Ringkøbing-Skjern Kommunes borgmester Hans Østergaard.

Da bredbåndspuljen blev introduceret i 2016, blev det samtidig klart, at udfordringen med at sikre alle adresser i Danmarks landdistrikter et tidssvarende bredbånd, var stor.

Derfor lader regeringen en stor del af danskerne i stikken ved at præsentere en finanslov, hvor der ikke længere er afsat penge til bredbåndspuljen, påpeger borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hans Østergaard. Han opfordrer regeringen til at tage den massive kritik til efterretning allerede nu og give bredbåndspuljen en plads på Finansloven for 2020:

- Alle de danskere, der bor på de adresser i Danmark med de allerdårligste forbindelser og ringeste muligheder for, at almindelige markedskræfter vil skubbe på en bedring, vil blive efterladt bag den digitale udvikling, hvis bredbåndspuljen ikke fortsætter, siger han.

Hans Østergaard hæfter sig ved, at finansminister Nicolai Wammen har besluttet at fremrykke en evaluering af bredbåndspuljen, så den er færdig inden afslutningen af finanslovsforhandlingerne. Og han glæder sig over, at regeringen er parat til at sætte penge af på finansloven til at føre puljen videre, såfremt evalueringen er positiv.

Unfair vilkår

- Jeg er slet ikke i tvivl om, at evalueringen vil vise, at bredbåndspuljen er vital, når det gælder om at sikre bosætning og driftige virksomheder i de tyndtbefolkede egne af landet, siger borgmesteren.

Alene i Ringkøbing-Skjern Kommune søger over 310 borgere, familier og virksomheder i år ind på bredbåndspuljen, der skal sikre hurtigt internet til tyndt befolkede dele af landet.

- For os er de godt 310 ansøgninger ikke bare et tal på et stykke papir, men et bevis på, at det rundt omkring i kommunens yderområder er rigtig svært at drive en moderne virksomhed, hvis man ikke har adgang til hurtigt internet, siger Hans Østergaard.

Han peger på, at der særligt i de tyndtbefolkede landdistrikter er rigtig mange adresser, hvor markedet ikke har nogen interesse i at dække borgernes og virksomhedernes behov for hurtig bredbånd – og at det er rasende dyrt at sikre individuelle løsninger.

- Landdistrikterne er grobund for rigtig mange iværksættere og opstarts-virksomheder, der begynder i det små, og som så udvikler sig. Deres muligheder for at vækste og konkurrere op imod et digitalt globalt marked forringes væsentligt, hvis de ikke får adgang til bredbånd. Desuden underminerer det ønsket om digital balance i Danmark, at der sidder mennesker rundt omkring som ikke kan få lov at blive koblet op på den digitale infrastruktur, forklarer borgmesteren.

Kerneeksempel på samarbejde

Også når det gælder bosætning, er bredbåndspuljen et vigtigt parameter, og for en kommune som Ringkøbing-Skjern, hvor små 57.000 borgere bor i landets geografisk største kommune, er den afgørende for, om familier og virksomheder flytter til.

- Bredbånd og det at være med på de digitale muligheder er i dag en grundlæggende forudsætning for at drive virksomhed – eller for at få moderne familier med på ideen om at flytte på landet, siger Hans Østergaard.

De forløbne år har bredbåndspuljen givet borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune en mulighed for selv at gøre noget ved deres problemer med hurtigt bredbånd.

- De har skaffet opbakning og lokal finansiering, ligesom kommunen har investeret ved siden af puljen. Samtidig har markedet vist sig risikovilligt til at investere, fordi vi kom med penge på lommen og bredbåndspuljen i baghånden. Bredbåndspuljen er et kerneeksempel på et virkelig velfungerende samarbejde mellem det offentlige, det private og borgerne om at løse et alvorligt problem, påpeger Hans Østergaard.

 

FAKTA:

Bredbåndspuljen er en del af den politiske aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, som Venstre-regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 9. februar 2016.

Med den politiske aftale ”Bredbånd og mobil i digital topklasse – Fremtidens telepolitik for hele Danmark” besluttede alle Folketingets partier den 17. maj 2018 at afsætte 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i 2018 samt at puljen skulle målrettes mere mod tyndt befolkede dele af landet.