31. oktober 2023

Fund af skimmelsvamp på Videbæk Skole

Fra Skyfish

Vandindsivning i tagkonstruktionen på Videbæk Skole medfører, at der nu er konstateret skimmelsvamp – ikke bare i tagkonstruktionen men også i skolens lokale med IT-servere, på lærerværelset og i ventilationsanlægget.

Dét bekræfter Ringkøbing-Skjern Kommunes Ejendomscenter, der har fået eksperter til at udtage og dyrke svampespore-prøver seks forskellige steder på skolen.

I tre af de seks prøver blev der påvist forhøjede værdier af svampesporer. Ifølge eksperterne fra Dansk Industri & Skadeservice er niveauet af skimmelsvamp dog ikke alarmerende højt.

- I sin afrapportering fra skolen skriver skadesservice, at der ikke er ”konstateret springende skimmelsvamp med betydning for indeklimaet”. Vi har derfor ikke grund til at tro, at skimmelsvampen har udgjort en sundhedsfare, siger Kevin Fraser, afdelingsleder i kommunens Ejendomscenter.

Efter anbefaling fra Dansk Industri & Skadeservice har Ejendomscenteret valgt at lukke IT-serverrummet ned og bestille en grundig rengøring af lærerværelset, ligesom ventilationsanlægget er slukket og skal rengøres grundigt, før det tages i brug igen. Rengøringen af ventilationsanlægget ventes at være færdig i slutningen af næste uge.

Da skolens fysik- og kemilokale ikke må bruges uden ventilation, er dette også midlertidigt lukket ned.

Skolens personale og forældre har fået besked via Aula, men udover, at IT- og fysik/kemilokalet altså er lukket af, og lærerne skal forberede sig i et andet lokale, vil børn og personale ikke opleve en ændret hverdag:

- Anbefalingen fra eksperterne er ikke, at vi lukker skolen ned, siger Kevin Fraser og tilføjer:

- Dét vi får at vide fra eksperterne er, at det er overvejende sandsynligt, at der ikke er noget problematisk. Skimmelsvamp binder sig til støv, så nu får vi gjort grundigt rent og får taget en række nye prøver på hele skolen, så vi kan få kortlagt problemets omfang – og så vi er helt sikre på, at der ikke er sundhedsskadelige svampesporer på skolen.

- Alle skal kunne være trygge i det her, og uanset graden af skimmelsvamp, er det noget, vi tager alvorligt, siger også fagchef for Dagtilbud og Undervisning, Flemming Nielsen.

Han tilføjer:

- Vi ved, at der har været en historik omkring skimmelsvamp på den gamle Videbæk Skole, men det er i og for sig uinteressant i denne sammenhæng. Det, der er vigtigt, er, at vi har opdaget, at der er et problem – og at vi tager hånd om problemet og får det løst hurtigst muligt.

Flemming Nielsen peger på, at byrådet i sin seneste budgetaftale afsatte 20 mio. kr. til en ny tagkonstruktion på Videbæk Skole. Arbejdet med at udskifte den nuværende tagkonstruktion ventes at gå i gang i første halvår af 2024.

- Indtil da, vil vi i samarbejde med eksperter udefra løbende tage og analysere nye prøver på hele skolen, så vi får sikkerhed for, at der er et godt indeklima, siger Kevin Fraser.