12. oktober 2023

Glæde i Ringkøbing-Skjern over flere penge til 2+1 vej

Glæde i Ringkøbing-Skjern over flere penge til 2+1 vej

Folketingets forligskreds bag den nationale Infrastrukturplan 2035 har valgt at allokere yderligere 203 mio. kr. til 2+1 udbygningen af Rute 15 på strækningen mellem Røgind ved Ringkøbing og Herning.

Pengene, der ifølge Transportministeriet skal sikre den fulde udbygning af delstrækningen fra Røgind til Lervangvej/Attenagrevej, kommer fra Infrastrukturplan 2035’s ’Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by’, og hæver det samlede anlægsbudget for udvidelsen af vejen til 1.330 mia. kr.

På rådhuset i Ringkøbing er borgmester Hans Østergaard glad for den ekstra bevilling:

- Rute 15 er den primære vejforbindelse mellem Ringkøbing og Herning, og strækningen har stor betydning for erhvervstransport, såvel som for pendlere ind og ud af kommunen, turister og borgere. Jeg er rigtig godt tilfreds med, at forligskredsen har lyttet til byrådet og har fundet de ekstra penge, siger Hans Østergaard.

Da Infrastrukturplan 2035 blev offentliggjort i juni 2021, inkluderede den en fuldt ud udbygget strækning mellem Røgind og Herning. Men i Vejdirektoratets endelige indstilling til transportministeren i marts måned i år om udbygningen af Rute 15, havde prisstigninger udhulet den oprindelige plan, så flere vigtige delprojekter var taget ud.

I en skriftlig henvendelse til forligskredsen samt til transportministeren, Folketingets Transportudvalg og Vejdirektoratet appellerede et enigt byråd derfor i august måned til, at i alt fire delprojekter igen skulle indgå i udbygningen af vejen, så udvidelsen af Rute 15 bliver fuldt udbygget til en 2+1 vej med hankeanlæg på strækningen mellem Røgind og Herning.

Byrådet, der blev bakket op af støtteerklæringer fra Vestas, Green Power Denmark og Dansk Erhverv, pegede samtidig på, at delprojekterne kunne finansieres af regeringens råderum eller via infrastrukturplanens pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by.   

Delprojekterne inkluderede den ca. 6 km lange strækning mellem Attenagrevej og Røgind samt flere kryds, som var nedprioriteret til almindelige 3-benede kryds i stedet for hankeanlæg. Disse hankeanlæg er ikke inkluderet i det øgede anlægsbudget.  

- Vi er taknemmelige for, at der nu er fundet midler til strækningen Attenagrevej-Røgind som har været vigtigste prioritet, siger Hans Østergaard og tilføjer:

- Vi vil senere gøre et forsøg på at finde de nødvendige midler til hankeanlæg og P-plads i Brejningkrydset, hankeanlæg ved Vorgod-Barde og ekstra overkørsel ved Videbæk.

- Hele udbygningen af hovedvej 15 har været udfordret af inflation og prisstigninger. Det har været en svær kamp at komme i mål. Jeg glæder mig meget over, at det nu er lykkedes at finde midlerne til at gøre ruten helt færdig fra Attenagrevej til Røgind Kro. Det skaber en helhed i projektet, som jeg mener er afgørende for den fremkommelighed, der er så afgørende for borgere, turister og virksomheder, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester og formand for kommunens Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg.

Også han er glad for at se, at Christiansborg har lyttet til byrådet og til erhvervslivets interesser:

- Jeg synes da bestemt, at den landspolitiske vilje til at imødekomme Ringkøbing-Skjern Kommune i denne sag vidner om, at der nu bliver lyttet til vores område. Det glæder mig meget, siger Søren Elbæk.

Han peger på, at de 203 mio. ekstra kr. til udvidelsen af Rute 15 udgør tæt på halvdelen af det samlede beløb på godt 513 mio. kr., som forligskredsen i år har valgt at udmønte fra Pulje til bedre trafikal sammenhæng mellem land og by. 

Ifølge Vejdirektoratet vil udbygningen af Rute 15 stå færdig i 2028.

Læs mere på Transportministeriets hjemmeside