21. oktober 2020

Hold øje med din affaldsspand: Nu skal vi til at sortere madaffaldet fra

Hold øje med din affaldsspand: Nu skal vi til at sortere madaffaldet fra

Forberedelserne har været mange, og lige om lidt skal hele Ringkøbing-Skjern Kommune sortere madaffald for sig og restaffald for sig. Den gamle affaldsbeholder bliver markeret tydeligt med et skilt, når den er tømt for sidste gang, og det er tid til at tage den nye, to-delte i brug.

Ressourcer lige op i den blå luft. Det er det, der skal sættes en stopper for, når madaffaldet med den nye affaldsordning skal genanvendes til blandt andet biogas og gødning, frem for at gå op i røg på forbrændingsanlæggene. Med den nye affaldsordning vil omkring 5.500 tons madaffald kunne genanvendes – eller hvad der svarer til 150 kg madaffald per husstand per år.

Se mere om, hvordan du sorterer madaffald og restaffald på madaffald.rksk.dk

For at omstillingen til den nye affaldsordning skal klappe, er det vigtigt at alle husstande holder øje med, hvornår den gamle spand er tømt for sidste gang og det er tid til at begynde at sortere madaffaldet for sig i den nye spand. Det vil blive markeret med en såkaldt ”hænger” som skraldemanden sætter på den gamle spand ved sidste tømning.

De gamle affaldsspande tømmes for sidste gang fra den 26. oktober og frem imod den 6. november. Herefter begynder den nye indsamlingsordning, der for nogle husstandes vedkommende også indebærer en ny tømningsdag

Se tømningsdage for din adresse her efter den 2. november: www.rksk.dk/mit-affald

- Det er vigtigt, at man benytter den gamle affaldsspand, indtil den er tømt for sidste gang, og så herefter går over til at tage den nye i brug – den nye skraldebil kan ikke tømme den gamle beholder.  Derfor markerer vi det tydeligt på den gamle spand, når den er tømt for sidste gang, siger Mette Dahl Vestergaard fra afdelingen for Genbrug, der siden foråret har arbejdet på at få den komplicerede logistik til at gå op, når en hel kommune skal omstille sig til en ny affaldsordning.

Skulle det ske, at man er kommet til at bruge den gamle affaldsbeholder for længe, må man komme sit affald over i den nye todelte beholder i rummet til restaffald og bestille en ekstra tømning eller købe en ekstra-affaldssæk, som skraldemanden tager med ved næste tømning (link til ekstra sæk: www.rksk.dk/ekstra-affald

- Vi er spændte, men også meget fortrøstningsfulde i forhold til at det nok skal gå godt med at komme over på den nye ordning for langt de fleste husstande og virksomheder, fortsætter Mette Dahl Vestergaard.

Hos Meldgaard Miljø A/S, der ejer de affaldsbiler, der kører i Herning, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommuner, melder man også klar:

- Vores erfaring fra Holstebro Kommune, der har været i gang lidt over et år, er, at borgerne hurtigt lærer at sortere i mad- og restaffald – og det er jeg sikker på, at borgerne i Ringkøbing Skjern også hurtigt får taget på, siger Karsten Krabbe, der er drifts- og projektleder for Meldgaard i Herning-, Holstebro- og Ringkøbing-Skjern Kommuner.

Har prøvet det på egen krop
Formand for teknik- og miljøudvalget, John G. Christensen, deler optimismen baseret på egne oplevelser ved hans sommerhus, der ligger i en af de kommuner, der er gået over til, at flere typer affald sorteres ved husstandene:

- Selvom jeg vist var lidt skeptisk til at begynde med, kom jeg hurtigt efter det. Det viste sig faktisk at være meget enkelt at sortere i flere typer affald, så det var et spørgsmål om vaner for mig, fortæller han og fortsætter:

- Affald er ikke bare affald, der ligger store ressourcer gemt i det, og får vi det genanvendt, så kan vi spare penge og skåne klima og miljø samtidigt, siger John G. Christensen.

Se en video, hvor John G. Christensen får tømt sin skraldespand for sidste gang. (link)

Det er besluttet, at kommunen i 2023 udbygger ordningen med at indsamle flere typer materialer ved husstandene. Indtil da skal materialer som glas, metal, pap, elektronik og andre typer affald fortsat afleveres på genbrugspladserne eller på en af de 106 miljøstationer (link) der er placeret i hele kommunen.

Husejere kan vælge at beholde den gamle affaldsbeholder eller aflevere den på nærmeste genbrugsplads.

Corona forsinker mindre biler til sommerhusområderne
​Som noget karakteristisk for Ringkøbing-Skjern Kommune skal skraldebilerne servicere omkring 10.000 adresser i sommerhusområderne. De ligger typisk på grusveje, og derfor er der bestilt mindre og lettere skraldebiler til at køre ruterne i ferielandet. Leveringen af de mindre biler er dog blevet forsinket af coronapandemien, og i begyndelsen vil det derfor være skraldebiler af almindelig størrelse, der dækker sommerhusområderne.

- Det er ærgerligt, da vi kan forudse, at det kan føre til skader på de mindre veje med grusbelægning. Men det er en forsinkelse, som vi ikke kan stille så meget op imod, og vi har i teknik- og miljøudvalget givet hinanden håndslag på, hvis der opstår skader, så hjælper vi til med at få det løst, siger John G. Christensen.

Der er udarbejdet en folder om den nye affaldsordning på engelsk og tysk, som er til rådighed for sommerhusejere og udlejningsbureauer. Materialet kan findes på madaffald.rksk.dk