20. oktober 2020

Vestjyder i bevægelse

colourbox

I 400.000 danskeres e-boks ligger der et spørgeskema fra Syddansk Universitet om motion og bevægelse. Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer til, at man svarer på spørgeskemaet, der kan hjælpe kommunen med at målrette tilbud til borgerne.

”Danmark i bevægelse” er titlen på den hidtil største nationale måling af danskernes bevægelsesvaner. Bag forskningsprojektet, der løber frem til 2022 og involverer samtlige 98 danske kommuner, står et hold forskere fra Syddansk Universitets Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Som den væsentligste del af projektet vil hele 400.000 danskere over 15 år i disse dage modtage et spørgeskema om bevægelsesmønstre og vaner i deres e-boks.

Via besvarelserne, efterfølgende interviews med et udsnit af de personer, der har besvaret og såkaldte frafaldsanalyser med folk, der har modtaget spørgeskemaet, men ikke svaret, samt gennem objektive målinger vil forskerne kortlægge danskernes bevægelsesmønstre og vores motiver og muligheder for at bevæge os.

Undersøgelsen skal give et overordnet nationalt billede af danskernes bevægelsesvaner og – på kommuneplan - bidrage med forklaringer på eventuelle forskelle. Når resultaterne foreligger, modtager hver kommune et notat om netop deres borgeres bevægelsesvaner, og forskerne vil give gode råd om, hvad der kan gøres i hver enkelt kommune for at skabe mere bevægelse.

- Derfor er det så vigtigt, at de borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der modtager spørgeskemaet også får svaret på det, for uden svar kan vi selvfølgelig ikke bruge undersøgelsen til ret meget, siger Ulla Svendsen, leder af Sundhedscenter Vest.

Hun understreger, at kommunen allerede har fokus på at nå ud til nogle af de befolkningsgrupper, der ikke i forvejen dyrker idræt og som derfor er mindre aktive end befolkningen som helhed. Men tilføjer, at Sundhedscenteret håber at kunne bruge undersøgelse til at skabe tilbud, der vil motivere de resterende, ikke så aktive borgere til at få mere bevægelse og dermed livsglæde ind til dagligdagen.

- Og f.eks. at hjælpe borgere til aktiviteter i foreningslivet for at opretholde deres fysiske niveau efter et genoptræningsforløb, siger hun og tilføjer:

- Det allervigtigste budskab er, at lidt bevægelse er bedre end ingen bevægelse i hverdagen.

Ultimativt er formålet med projektet da også at skabe et Danmark i bevægelse, hvor vi lever bedre og sundere liv, fordi vi bevæger os. Og det behøver ifølge forskerne ikke være i form af et maratonløb eller flere timer i fitness, for også i hverdagen kan vi lægge bevægelse ind i de ting, vi foretager os:

”Al form for bevægelse styrker nemlig vores sundhed, vores velvære og vores samvær med andre mennesker. Uanset om det er en gåtur, når vi cykler på arbejdet, når vi dyrker idræt, slår græs eller danser til en fest”, skriver forskerne, der håber på at få mindst 150.000 besvarelser på spørgeskemaundersøgelsen ind.

Bevægelse er mange ting, siger også Per Høgh Sørensen, afdelingsleder i Ringkøbing-Skjern Kommunes Kultur-, Natur- og Fritids-afdeling:

- Vi ved, at vi har et alsidigt og levende idræts- og fritidsliv i Ringkøbing-Skjern Kommune ligesom der jo er gode muligheder for at komme ud i naturen og bevæge sig, mens der for mange nok er lidt længere til et fitnesscenter, end der er i bykommunerne. Men faktisk så ved vi ikke særlig meget om, hvad der får nogle mennesker til at bevæge sig mere end andre, så det væsentligste ved undersøgelsen er, at vi får fokus på, hvor meget vi bevæger os – og hvordan vi som kommune kan hjælpe med at motivere til mere bevægelse og forbedre vores planlægning af mulighederne for at få mange forskellige typer af bevægelse og hverdagsmotion, siger han og tilføjer:

- Undersøgelsen vil være en stor hjælp til vores selvejende idrætshaller og til planlægning af de mange kommunale udendørs faciliteter som vandreruter, løberuter og mountainbikespor.

 

FAKTA:

Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner. Målet med undersøgelsen er at afdække og koble motiver og muligheder for fysisk aktivitet i den danske befolkning – både nationalt og lokalt.

Bag projektet står Syddansk Universitets Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund.

Undersøgelsen omfatter flere forskellige metoder:

Spørgeskemaundersøgelse blandt 400.000 borgere på over 15 år fordelt på samtlige kommuner. Foregår i oktober-november 2020.

Interviewundersøgelser: Fokusgruppeinterviews samt kvalitative interviews blandt 30-50 personer, der er udvalgt på baggrund af deres svar på spørgeskemaet. Gennemføres i 2021.

Måling med bevægelsesmåler på 1.500 personer, der fører dagbog over, hvad de har udført og hvorfor. Gennemføres i 2021.

Danmark i Bevægelse er støttet af Nordea-fonden med knap 12 mio. kr.

Læs meget mere om Danmark i bevægelse på hjemmesiden: https://www.sdu.dk/da/forskning/danmark_i_bevaegelse