20. oktober 2023

Ny kampagne skal få os til at sænke farten på vejene

Foto fra Rådet for Sikker Trafik

”Sænk farten – bare lidt”, lyder det efterhånden velkendte budskab endnu en gang fra Rådet for Sikker Trafik. ’Påkørte’ plakater langs vejene skal minde os om, at farten er den helt store trafikdræber.

Det går stærkt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Alt for stærkt, viser nye tal fra Rådet for Sikker Trafik.

5.253 gange blev en bilist taget i at køre for hurtigt på vejene i Ringkøbing-Skjern Kommune i 2022 – og det er vel at mærke kun antallet af gange, hvor politiet har været på stedet, når der blev kørt for stærkt på de lange, lige strækninger.

I hele Region Midtjylland blev der udstedt i alt 89.991 fartbøder sidste år, viser tallene fra Rådet for Sikker Trafik, der af samme grund nu endnu en gang lancerer en kampagne, som skal få trafikanterne til at lette foden lidt fra speederen og tage den med ro.

”Sænk farten – bare lidt” lyder budskabet på de blå plakater, der er udformet med et knæk, som om de var blevet påkørt. Kampagnen kører i samarbejde med i alt 71 kommuner – herunder også Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunens deltagelse i kampagnen kommer på et dystert grundlag. 67 mennesker mistede livet i trafikulykker, der var forårsaget af for høj fart i Midt- og Vestjyllands Politikreds i årene 2017-2021.

- Vi kan jo se, at antallet af trafikdræbte i vores politikreds overstiger de øvrige politikredse, så selvom der er knap så mange biler på vejene her som f.eks. på den midtjyske motorvej eller i storbyerne, så sker der forholdsmæssigt mange uheld, siger Michael Steen Vejrup, vejingeniør i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han peger på, at de lange, lige veje kan lokke nogle bilister til at træde ekstra hårdt på speederen og få andre til at blive fartblinde. Og så understreger han, at for høj fart på vejene ikke kun fører til fatale trafikulykker, men også skaber utryghed blandt de øvrige trafikanter så vel som hos beboere og andre, der færdes langs vejene.

- I samarbejde med Rådet for Sikker Trafik sætter vi plakaterne op på særligt udvalgte strækninger i kommunen, for at minde trafikanterne om, at de skal passe på hastigheden, siger Michael Steen Vejrup og tilføjer:

- Tidligere erfaringer viser faktisk, at plakaterne får mange af de bilister, der kører for stærkt, til at lette foden fra speederen.

Positiv udvikling

Kampagnen kommer da også på et tidspunkt, hvor det faktisk går den rigtige vej for farten på vejene:

De seneste 10 år har der været en markant reduktion i antallet af dræbte i fartulykker, og farten er blevet reduceret markant på landevejene, hvor de fleste dødsulykker med for høj fart sker.

I 2011 døde 131 mennesker på landsplan i trafikken i ulykker, hvor for høj fart var en afgørende faktor. Det tal var i 2021 reduceret til 40 dræbte i fartulykker, hvilket trods den positive retning stadig er 40 for mange:

- Hver eneste dræbte i trafikken er en for mange, men der er stadig grund til at bemærke den markante og positive udvikling, som der er sket på området i løbet af de sidste 10 år. Det skyldes i høj grad, at flere bilister tager ansvar og har sænket farten, og vi vil gerne have de sidste med på den bølge, siger Mathias Hjorth Frederiksen, projektleder i Rådet for Sikker Trafik.

Fartkampagnen vil køre i uge 43, 44 og 45 – og er en del af Rådet for Sikker Trafiks aktuelle og landsdækkende fartkampagne, som sætter fokus på at få trafikanternes hastighed ned på det tilladte.

 

Kort, der viser antallet af trafikdræbte i Danmark fordelt på politikredse